Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Rónai Béla

névtan, nyelvjárástan, beszéd- és nyelvművelés, diglosszia

1923.04.23.
Magyarlad
2009.09.11.
Pécs
PPF/PTF
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1950
  1983
  PPF/PTF/JPTE TK
  Magyar Nyelvi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1947
  SZTE BTK
  magyar-német-történelem szakos középiskolai tanár
1982
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1966
  Jugoszlávia
 2. 1967
  Pozsony
 3. 1968
  Kassa
 4. 1969-1971
  Maribor
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 2.  
  Anyanyelvápolók Szövetsége
Év
Kitüntetés
 1. 1978
  Csűry Bálint-díj
 2. 1993
  Németh László-díj
 3. 1997
  Lőrincze Lajos-díj
1983
nyugdíj
Folyóirat
 1. Dunántúli Napló
 2. Pécsi Rádió nyelvművelő rovata
Leírás
 1. Nyelvművelés és beszédtechnika. Bp. 1977. [Társszerz.: Kerekes L.]

 2. A nemzetiségi nyelvek földrajzi neveinek gyűjtése és lejegyzése. Magyar nyelv, 1978/1. sz. 86-93.

 3. Népművészet. Bp., 1987. [Társszerz.: Platthy Gy.]

 4. Egy Bukovinából települt székely falu tájszóismeretének változása. Hungarológiai közlemények, 1989/80. 361-373.

 5. Juden in den Ortsnamen Ungarns. Névtani Értesítő, 1993. 273-274.

 6. A nyelvjárási rendszerek elemeinek egyenlőtlen változása. Hungarológia, 1993/3. 163-168.

 7. Zselici nyelvatlasz. Nyelvföldrajzi vizsgálatok a Zselicben. Pécs, 1993.

 8. Fölnevelő édesanyám (kis magyar nyelvművelő) I-IV. Pécs, 2000-2003.

 9. Édes anyanyelvünk. Bp., 2009.

Leírás
 1. Szűcs T.: A 80 éves R. B. köszöntése. Magyar nyelv, 2004/1. 121.

 2. Szűcs T.: In memoriam R. B. (1923-2009). PSzle, 2009. tél 119.

 3. Rónaky E.: Búcsú a szavak emberétől. R. B. (1923-2009). Édes anyanyelvünk, 2009/5. 13.

 4. Lantosné Imre M.: In memoriam Dr. R. B. (1923-2009). Honismeret, 2009/6. 101-102.

 5. ÚMIL III. 1735-1736.

 6. RÚL XVI. 348.

 7. KMI II. 278.

fotó – Hetedhéthatár Közérdekű Magazin [http://hetedhethatar.hu/hethatar/?page_id=37686]

Rövidítésjegyzék