Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kiss Z. Géza

az Ormánság társadalom- és mentalitástörténete, az egykézés társadalomtörténete

1985-ig Kiss Géza
1924.04.23.
Nyárád
2008.08.04.
Pécs
JPTE TK
Kar
 1. PPF/PTF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1964
  1987
  PTF/JPTE TK
  Történelem Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1948
  DTE BTK
  történelem-földrajz
 2. 1952
  BPF
  orosz
1983
1994
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Lipcse
 2.  
  Pilsen
 3.  
  Drogobics
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  TIT Megyei Történelmi Szakosztály
1987
nyugdíj
Folyóirat
 1. Vajszlói századok (könyvsorozat)
Leírás
 1. A földesúri birtok és a parasztföld elkülönítésének történeti útja az Ormánságban. Századok, 1986/1. 51-100.

 2. Der Beitrag der mentalitätsgeschichtlichen Forschungen zur Unterschung des verhaltensethnischer Gruppen mit stagnierender Bevölkerungszahl (Ungarn, Ormánság, 1767-1867). SPECIMINA, 1989/2. 47-60.

 3. Baja története a török alóli felszabadulástól az I. világháború végéig. 1686–1918. In: Kőhegyi M.: Baja története. A kezdetektől 1944-ig. Bp., 1989

 4. Ormánsági változások: Fejezetek a 18-19. századi társadalom történetéből. Bp., 1991.

 5. A régi Vajszló. 1244–1849. Pécs, 1994.

 6. Drávaszög és Szlavónia református egyházai a 19. századi civilizációváltás idején, 1817, 1886. BHelytört, 1995/1. 531-546.

 7. Vajszló megújulása. Ormánsági kálvária. 1850–1945. Pécs, 2000.

 8. A Pécs-budai külváros pusztulása és megújulása egy tűzvész fényében. Honismeret, 1995/6. 63-67.

 9. Harc a magyar államnyelvért a soknemzetiségű Baranyában. Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1978. Pécs, 1979. 409-441.

 10. Fejezetek a vajszlói vallásalapítványi uradalom nyolc évtizedes történetéből (1767-1848). Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1980. Pécs, 1981. 187-244.

 11. Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbágyainak mindennapjaihoz. Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1989. Pécs, 1989. 51-73.

 12. Községi elöljáróságok a késő feudális-kori Ormánságban. Baranya, 1989/1-2. 43-55.

Leírás
 1. RÚL XI. 904.

 2. KK 2002. 951.

 3. PL I. 400.

fotó – Dunántúli Napló

Rövidítésjegyzék