Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kabdebó Lóránt

líra és prózatörténet, az irodalomtudomány története a 20. században, Szabó Lőrinc-életmű, szövegkiadás, kritikai kiadás, elektronikus textológia

Kabdebó Lóránt Miklós
1936.08.09.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1989
  1990
  JPTE TK
  Irodalomtudományi Tanszék
 2. 1990
  1993
  JPTE TK/BTK
  Irodalomtörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1958
  ELTE BTK
  magyar-történelem
1969
1990
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1990
  JPTE TK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1989
  1990
  JPTE TK Irodalomtudományi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1990
  1993
  JPTE TK/BTK Irodalomtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1990
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1969
  Miskolc Város Irodalmi Díja
 2. 1983
  A Mikes Kelemen Kör díja
 3. 1986
  Miskolc Városért Emlékplakett
 4. 1989
  Szabó Lőrinc-díj
 5. 1990
  A Művészeti Alap Irodalmi Díja
 6. 1998
  Herman Ottó-díj
 7. 1998
  A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 8.  
  Signum Aureum Universitatis (Miskolci Egyetem)
 9. 1999
  Jubileumi egyetemi emlékérem kitüntetés (Miskolci Egyetem)
 10. 2001
  Bölcsészettudományi Karért: Kari kitüntetés (Miskolci Egyetem)
 11. 2007
  Toldy Ferenc-díj
 12. 2012
  József Attila-díj
1993. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet
Folyóirat
 1. Irodalomtörténet (1993-1998)
 2. Napjaink (1962-1984)
 3. ME Szabó Lőrinc Füzetek
Ösztöndíj
 1. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999)
Csoport
 1. Szabó Lőrinc Kutatóhely
Leírás
 1. Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp., 1970.

 2. Útkeresés és különbéke. Szabó Lőrinc 1929-1944. Bp., 1974.

 3. Az összegzés ideje. Szabó Lőrinc 1945-1957. Bp., 1980.

 4. "A magyar költészet az én nyelvemen beszél": A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében. Bp., 1992.

 5. Vers és próza a modernség második hullámában. Bp., 1996.

 6. Lőrinc Szabó. In: S. Serafin (szerk.): Dictionary of Literary Biography 215. Twentieth-Century Eastern European Writers (First Series). Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge-Conn, 1999. 341-350.

 7. Szabó Lőrinc pályaképe. Bp., 2001.

 8. Szabó Lőrinc "pere". Bp., 2006.

 9. "Ritkúl és derűl az éjszaka": harc az elégiáért. Debrecen, 2006.

 10. Rögeszmerend: Turczi István művének tragikus derűje. Bp., 2007.

 11. Titkok egy élet/műben. Miskolc, 2010.

 12. Mesék a költőről. Bp., 2011.

 13. Centrum és redivivus. Bp., 2012.

 14. A létértelmezés egy 20. századi oximoronja. In: Bengi L. - Hoványi M. - Józan I. (szerk.): "Visszhangot ver az időben": Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Pozsony, 2013. 479-485.

 15. Fuimus Troes? Filológiai Közlöny, 2014/3. 367-372.

 16. Határ Győző írói pályaképe. Forrás: Irodalom-művészet-tudomány, 2014/11. 33-62.

 17. "Nyílik a lélek". Kettős látás a 20. századi lírában. Szabó Lőrinc „rejtekútja”. Bp., 2015.

Leírás
 1. Buda A.: K. L. bibliográfia. [Miskolc], [2001].

 2. K. L. bibliográfiája 2001-től. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2016. Tom. 20. 511-548.

 3. Kecskeméti G.: K. L. születésnapjára. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2016. Tom. 20. 7-9.

 4. Ficsku P.: K. L., az iskolaépítő. Erdélyi örmény gyökerek, 2016/225. 11-13.

 5. RÚL X. 889.

 6. MNLex X. 391.

 7. ÚMIL II. 930.

 8. KMI II. 7.

Rövidítésjegyzék