Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Endreffy Zoltán

ökológiai filozófia, vallásfilozófia, középkori filozófiatörténet

1944.02.07.
Budapest
2005.02.23.
Budapest
JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1992
  1999
  JPTE BTK
  Filozófiatörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1967
  ELTE
  matematika
 2. 1969
  ELTE
  filozófia
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1975-1985
  Pázmány Péter Hittudományi Akadémia
   
1996
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1996
  1997
  JPTE BTK Filozófia Tanszék mb.
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Filozófiai Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1998
  Nyíri Tamás-díj
 2. 2002
  Radnóti-díj
Uótbb a Miskolci Egyetem Filozófiatörténeti Tanszékének oktatója
Folyóirat
 1. Mérleg
 2. Új ember
 3. Tudomány
 4. Keresztény-Zsidó Párbeszéd Könyvtára
Ösztöndíj
 1. 1984 Institut für die Wissenschaften vom Menschen
 2. 1985-1986 Bochumban ösztöndíjas kutató
 3. 1999. Széchenyi professzori ösztöndíj
Leírás
 1. Gramsci és a gyakorlat filozófiája. Magyar Filozófiai Szemle, 1970/3–4. 691-698.

 2. A modern technika és az átalakított természet. Bp., 1975.

 3. Ökológiai kapcsolatok. Bp., 1984. [Társszerk.: Kodolányi Gy.]

 4. "Hajtsátok uralmatok alá a földet". Az ökológiai válság és a kereszténység. Katolikus Szemle, 1985.

 5. Az ökológiai válság etikai dimenziójáról. Bp., 1986.

 6. "A környezet válsága és a gondolkodás válsága". Róma, 1989.

 7. Atomenergia, demokrácia, decentralizáló. In: Réz P. (szerk.): Bibó emlékkönyv, II. kötet. Bp.- Bern, 1991. 269-280.

 8. A globális problémákról és a politikai erényekről In: Hay János (szerk.): Lehetséges-e egyáltalán?: Márkus Györgynek - tanítványai. Bp., 1993.

 9. Keresztények és zsidók. A zsidókkal való viszony teológiai újraértelmezése. Bp., 1994. [Társszerk.: Hegedűs L.]

 10. A globális problémák a politikai filozófia és az etika szemszögéből. Bp., 1994.

 11. "Hogy művelje és őrizze ...". Bp., 1999.

 12. Energia, etika, politika. Mozgó világ, 2005/4. 41-49.

Leírás
 1. RÚL VI. 266.

 2. ÚMIL I. 502.

 3. KMI I. 195.

 4. KK 2000. 440.

Rövidítésjegyzék