Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Zimányi Vera

magyar és egyetemes kora újkori gazdaság- és életmódtörténet, uradalomtörténet, történeti demográfia

Mráz Vera
1930.01.25.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1985
  1990
  JPTE TK
  Történelem Tanszék
 2. 1990
  1993
  JPTE TK/JPTE BTK
  Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  ELTE BTK
  történelem-levéltár-angol
1966
1981
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1985
  JPTE TK
   
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Párizs
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTT
 2. 1981
  TMB
 3.  
  Magyar-Francia Történész Vegyesbizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1990
  Das Grosse Ehrenzeichen des Landes Burgenland
 2. 2000
  PPKE "Diploma Honoris" (Pázmány-érem)
 3. 2001
  Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
PPKE BTK egyetemi tanára, utóbb professor emeritája
Leírás
 1. Der Bauerstand der Herrschaft Güssing im 16-17. Jh. Eisenstand, 1962.

 2. A rohonc-szalonaki uradalom és jobbágysága a 16-17. században. Bp., 1968.

 3. Magyarország az európai gazdaságban 1600-1650. Bp., 1976.

 4. Pach Zs. P. (főszerk.): Magyarország története. Bp. 1976. III/1. 285-392., III/2. 937-985.

 5. Lepanto, 1571. Bp., 1983.

 6. Az oszmán birodalom Európában. Bp., 1986. [Társszerz.: Hegyi K.]

 7. Economy and society in sixteenth and seventeenth century Hungary, 1526-1650. Bp., 1987.

 8. Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Bp., 1989. [Társszerz.: Dányi D.]

 9. Monumenta Zrinyiana. Pars oeconomica. Tomus I. Bp., 1991., 479.

 10. Az alispánságtól a birodalmi hercegségig, a nemesi kúriától az ország legnagyobb birtokkompexumáig. In: Bessenyei J. - Draskóczy I. (szerk.): Pénztörténet - Gazdaságtörténet: Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Bp.-Miskolc, 2009. 182-200. [Társszerz.: J. Újváry Zs.]

 11. Eine Volkszählung auf den Gütern von Adam I. Batthyány aus dem Jahre 1648. In: Rudolf Kropf (szerk.): Stadtschläinige Geschpräche. Eisenstadt, 2013. 6-22.

Leírás
 1. ÚMIL III. 2313.

 2. KK 2000. 1790.

 3. KMI II. 489.

 4. Z. V. műveinek bibliográfiája. In: J. Újvári Zs. (szerk.): Ezredforduló - századforduló - hetvenedik évforduló: Ünnepi tanulmányok Z. V. tiszteletére. Piliscsaba, 2001. 9-11.

 5. RÚL XVIII. 857-858.

fotó – Zimányi Gergely

Rövidítésjegyzék