Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Komlósy András

grammatikaelmélet, nyelvtipológia, generatív nyelvtan (szintaxis, lexikon), magyar mondattan, magyar morfológia

1946.05.28.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1988
  2001
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Magyar Nyelvi Tanszék/Nyelvtudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1969
  Tbiliszi Állami Egyetem (Grúzia)
  általános és alkalmazott nyelvészet
1991
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Fiatal Nyelvészek Munkaközössége
 2. 2002
  MTA Nyelvtudományi Bizottság
ELTE
Folyóirat
 1. Nyelvtudományi Közlemények
Ösztöndíj
 1. MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos ösztöndíja
 2. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000)
 3. MTA-Soros-ösztöndíj
Leírás
 1. A mélyszerkezet bővítményei és az ergativitás néhány kérdése. Nyelvtudományi Közlemények, 1973/75. 155-175.

 2. Az ige bővítményeiről a +konkrét jegyű igék mondatszerkezetinek tipológiai vizsgálata alapján. Bp., 1974.

 3. A mélyszerkezeti ágens és objektum felszíni kifejezésének lehetőségei a természetes nyelvekben. In: Szépe Gy. (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok 11. Bp., 1976. 239–246.

 4. Deep structure cases reinterpreted. In: Kiefer F. (szerk.): Hungarian General Linguistics. Amsterdam-Phipladelphia, 1982. 351-385.

 5. Régensek és vonzatok. In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan. Bp., 1992. 299-527.

 6. A műveltetés. In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. Bp., 2000. 215-292.

 7. A lexikai–funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. Bp., 2001.

Leírás
 1. RÚL XII. 198-199.

 2. Kálmán L. (szerk.): KB 120, a titkos kötet: nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és K. A. tiszteletére. Bp., 2006.

 3. MTI KK 2009. 602.

fotó – Magyartanárok Egyesülete

Rövidítésjegyzék