Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Bakró-Nagy Marianne

obi-ugor nyelvek szókincsének történeti-szemantikai vizsgálata, az uráli, illetve a finnugor alapnyelvre kikövetkeztetett rekonstruktumok fonotaktikai vizsgálata, nyelvtörténet, -tipológia

1946.11.02.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1996
  1997
  JPTE BTK
  Finnugor Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1971
  ELTE BTK
  magyar-angol-finnugor
1999
1990
2002
Év
Egyetem
 1. 2007
  Helsinki Egyetem
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1996
  1997
  JPTE BTK Finnugor Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 2006
  Finno-Ugric Studies Association of Canada
 2.  
  Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának Magyar Nemzeti Bizottsága
 3.  
  International Committee of Finno-Ugric Congresses
 4.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 5.  
  Nyelvtudományi Bizottság
 6.  
  Societas Uralo-Altaica
 7.  
  Suomalais-Ugrilainen Seura
 8.  
  Uralisztikai Bizottság
 9.  
  Science Europe, Scientific Committee for Humanities
 10.  
  MTA Uráli Nyelvészeti Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1983
  Magyar Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán-emlékérem
 2. 1993
  Akadémiai Díj
 3. 2009
  Finn Oroszlánrend
 4. 2010
  Ipolyi Arnold Díj
 5. 2016
  Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
ELTE, majd SZTE egyetemi tanára; utóbb az SZTE és az MTA Nyelvtudományi Intézet professor emeritusa
Folyóirat
 1. Finno-Ugric Languages and Linguistics
 2. Nyelvtudomány
 3. Studia Uralo-Altaica
 4. Mémoires de la Société Finno-ougriennes
 5. Nyelvtudományi Közlemények
 6. Uralisches Etymologisches Wörterbuch
Ösztöndíj
 1. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2001)
 2. Telegdi Ösztöndíj, Centre for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford (1997-1998)
Leírás
 1. Rokon nyelvi megfelelések szemantikai vizsgálata. Nyelvtudományi Értekezések, 1976.

 2. Die Sprache des Bärenkultus im Ob-ugrischen. Bp., 1979.

 3. Az uráli és finnugor alapnyelv mássalhangzóinak fonotaktikai leírása. [Kandid. ért. tézisei]. Bp., 1990.

 4. Proto-Phonotactics, Wiesbaden, 1992. (Studia Uralica; 5.)

 5. Typological Change and the Finno–Ugric Proto–Language. Linguistica Uralica (Tallinn), 1993. 259–266.

 6. Az uráli nyelvek tipológiai jellemzése. In: Kiefer F. - Siptár P. (szerk.): Magyar nyelv. Bp., 2006. 267-287.

 7. Nyelvészetről – egyes szám, első személyben. Szeged, 2009.

 8. The data in historical linguistics: On utterances, sources, and reliability. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2010/2. 133-195.

 9. Sprachgeschichte und Diachronie in der Finnougristik, In: Maitz, P. (szerk.): Wohin steuert die historische Sprachwissenschaft? Berlin, 2012. 301-321.

 10. The Uralic Languages. Revue belge de Philologie et d'historie, 2013. 1001-1028.

 11. Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában. In: Sudár B. - Szentpéteri J. - Petkes Zs. - Lezsák G. - Zsidai Zs. (szerk.:) Magyar őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. Bp., 2014. 193-204.

 12. A nyelvi tabu. In: Szeverényi S. - Szécsényi T. (szerk.): Érdekes nyelvészet. Szeged, 2015. 9–21.

Leírás
 1. RÚL II. 49.

 2. KK 2000. 78.

 3. WW 2010. 104.

fotó – Bakró-Nagy Marianne

Rövidítésjegyzék