Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Bánréti Zoltán

neurolingvisztika, szintaxiselmélet, magyar leíró szintaxis, anyanyelvi nevelés

1946.07.15.
Budapest
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. PPF/PTF
 2. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1970
  1975
  PTF
  Magyar Nyelvi Tanszék
 2. 1989
  1995
  JPTE TK/JPTE BTK
  Magyar Nyelvi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1970
  PTF
  magyar-történelem
 2. 1973
  ELTE BTK
  általános és alkalmazott nyelvészet
2010
1984
Kezdő év
Szervezet
 1. 1994
  MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottság
 2. 1994
  MTA Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa Társadalomtudományi Kuratóriuma
 3. 1995
  MAB Nyelvészeti és Orientalisztikai Szakbizottsága
 4. 2000
  MTA Elnökségi Közoktatási Bizottság
 5. 2009
  MTA Elnöki Oktatási Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 2006
  Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
 2. 2013
  Szépe György Emlékérem
MTA Nyelvtudományi Intézete tudományos igazgatóhelyettese
Folyóirat
 1. Working Papers in Linguistics (1986-1990)
 2. Nyelvtudományi Közlemények (1992-)
 3. Working Papers in the Theory of Grammar (1995-2001)
Projekt
 1. Az anyanyelvi nevelés fejlesztése az általános iskolákban (OTTKT, 6-os főirány; 1980-1985)
 2. Nyelvelmélet és mesterséges intelligencia (OTKA, 1991-1994)
 3. Generatív grammatikai képességfejlesztő anyanyelvi nevelési program középiskolásoknak (OTKA, 1995-1998)
 4. Neurolingvisztikai kutatások: humán nyelvi feldolgozó/elemző szerkezete és annak sérülése Broca afáziás betegeknél (OTKA, 1997-2000)
 5. továbbiak megjegyzésben
 6. Neurolingvisztikai vizsgálatok: a kreatív nyelvtudás a korlátozott beszédben (MKM, FKFP; 1997-2000)
Ösztöndíj
 1. University of Reading (1994)
 2. British Academy (1996)
 3. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2000)
 4. Hasselt Egyetem (1974)
Leírás
 1. Gyerek és anyanyelv. Bp., 1979.

 2. Kamasz és anyanyelv. Bp., 1981. 1984.

 3. A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Bp., 1983.

 4. A mellérendelés. In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. Bp., 1992. 715-796.

 5. Coordination In: Kiefer F. - É. Kiss K. (szerk.): The syntactic structure of Hungarian. New York, 1994. 355-415.

 6. Mozgékony mondatszerkezetek – rendező szabályok. A magyar generatív mondattan alapjai középiskolásoknak. Bp., 1994. 1998.

 7. Sentence parsing in aphasia: grammaticality judgements by Hungarian Broca's aphasics. Acta Linguistica Hungarica, 1997/1-2. 3-42.

 8. Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok. Bp., 1999.

 9. Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció. Nyelvtudományi Közlemények, 2001. 7-70.

 10. A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. Bp., 2007.

 11. Rekurzió a nyelvben II.: Neurolingvisztikai megközelítés. Bp., 2011. [Társszerz.: Mészáros É., Hoffmann I., Szücs M.]

 12. Az afázia. In: Pléh Cs. - Lukács Á. (szerk.): Pszicholingvisztika 1-2. Bp., 2014. 1167-1241.

Leírás
 1. RÚL II. 313-314.

 2. MTI KK 2009. 68.

 3. Kálmán L. (szerk.): KB 120, a titkos kötet: nyelvészeti tanulmányok B. Z. és Komlósy András tiszteletére. Bp., 2006.

fotó – MTA Nyelvtudományi Intézet

Rövidítésjegyzék