Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Nuber István

politikai és erkölcs összefüggései, az olasz parlamentarizmus problémái

1940.
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1994
  JPTE TK/JPTE BTK
  Politológia Tanszék
1978
Utóbb egyetemi docens, a Budapesti Holokauszt Intézet oktatási főtanácsadója, majd főigazgatója
Leírás
 1. Régiók és városok az olasz modernizációban. Európa Fórum, 1994/1. 107-112. [Társszerz.: Golobics P.]

 2. A politika és a morál viszonya Machiavellinél. In: Czirják J. - Jávorszki A. - Szabóné Gondos P.(szerk.): Erkölcs és változás. Kaposvár, 1994. 91-97.

 3. A Független Liga mint az olasz politikai rendszer új jelensége. In: Pap N.- Tóth J. (szerk.): Európa politikai földrajza. Pécs, 1997. 203-221.

 4. Fejezetek az egyetemes politikai gondolkodás történetéből I. Bp., 1999. [Szerk.]

 5. "Új" párt születése az olasz jobboldalon. In: S. Szabó P. (szerk.): Pécsi politikai tanulmányok 3. Pécs, 2006. 87-95.

 6. Szomszédaink voltak...: tanári kiadvány az iskolai oktatás és nevelés szolgálatában. Sopron, 2007. [Összeáll.]

 7. Emlékezés füzetek általános és középiskolai tanárok számára. Bp., 2014. [Szerk.]

Rövidítésjegyzék