Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Hajzer Lajos

orosz fonetika, morfológia, frazeológia és kontaktnyelvészet; az orosz irodalom és kultúra fogadtatása a pécsi sajtóban 1945 előtt

1938.09.03.
Alsószecse
2014.09.27.
Pécs
JPTE BTK
Kar
 1. PPF/PTF
 2. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1963
  1999
  PTF/JPTE TK/JPTE BTK
  Orosz Tanszék/Szláv Filológiai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1961
  PPF/PTF
  magyar-orosz
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1966
  JATE
  orosz
1994
1999
nyugdíj
Folyóirat
 1. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei
 2. JPTE Tudományos Közleményei
 3. Slavica Quinqueecclesiensia
Leírás
 1. Turgenyev és Gorkij a Pécsi Naplóban. Pécs, 1969.

 2. Az orosz frazeologizmusok poliszémiája. Szeged, 1970.

 3. A mai orosz nyelv gyakorlati hangtana. Bp., 1974.

 4. Ismeretlen Leonyid Andrejev-fordítások Pécsett. Filológiai Közlöny, 1976/4. 422-424. [Társszerz.: Diósi R.-né; Vilor, N. A.]

 5. Orosz nyelv: segédlet konzultációt vezető tanároknak. Bp., 1977.

 6. Egy ismeretlen pécsi Puskin-fordításról. Filológiai Közlöny, 1978/3. 343-347. [Társszerz.: Hetesi I.]

 7. Lev Tolsztoj a pécsi sajtóban: 1890-1945. PTF TK, 1979. 105-122.

 8. Egy ismeretlen pécsi Csehov-fordításról. Filológiai Közlöny, 1980/2. 232-235. [Társszerz.: Hetesi I.]

 9. A magyar helynevek és származékaik az orosz nyelvben (Paradigmatikai és derivációs szint). [Kandid. ért.] Pécs, 1993.

 10. A magyar helynevekből képzett orosz derivátumok szótára. Pécs, 1998.

Leírás
 1. RÚL IX. 302-303.

Rövidítésjegyzék