Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Pusztay János

szamojéd, paleoszibériai nyelvek, nyelvfejlődés

1948.07.22.
Szombathely
Élő
JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1988
  1991
  JPTE TK
  Uralisztikai Szeminárium/Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1972
  ELTE BTK
  magyar–orosz–finnugor
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1968-1969
  Szovjetunió
  orosz részképzés
1996
1986
1997
Év
Egyetem
 1. 2002
  Mari Állami Egyetem (Joskar-Ola, Oroszország)
 2. 2011
  Udmurt Állami Egyetem (Izsevszk, Oroszország)
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1988
  1991
  JPTE TK Uralisztikai Szeminárium/Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1968-1969
  Szovjetunió
 2. 1970-1971
  Finnország
 3. 1996 (egy hónap)
  Hamburg
 4. 1997 (egy szemeszter)
  Zágráb
 5. 2004 (egy szemeszter)
  Maribor
 6. 2008 (egy szemeszter)
  Maribor
 7. 2008 (egy szemeszter)
  Göttingen
 8.  
  NSZK
Kezdő év
Szervezet
 1. 1994
  Societas Scientiarum Savariensis
 2. 2000
  Genius Savariensis Alapítvány
 3. 2002
  Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tag
 4. 2002
  Vas Megyei Akadémiai Tudományos Testület
 5. 2005
  Magyar Nyelv Terminológiai Tanács
 6.  
  Finnugor Társaság
 7.  
  Castrén Társaság, Helsinki
 8.  
  Societas Uralo-Altaica
 9.  
  Finnugor Népek Konzultatív Bizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1997
  Apáczai Csere János-díj
 2. 2001
  Terra Mariana Kereszt, Észtország
 3. 2008
  Prima Primissima díj
 4. 2010
  Finn Oroszlán Lovagrend
 5. 2016
  Lőrincze-díj
NYME SEK (korábban: BDF) Uralisztikai Tanszék; utóbb az ELTE professor emeritusa, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Kara (Nyitra, Szlovákia) egyetemi tanára.
Folyóirat
 1. Savaria University Press
 2. Specimina Sibirica
 3. Specimina Fennica
 4. Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai
 5. Folia Estonica
 6. Bibliotheca Ceremissica
 7. Folia Baltica
 8. Minoritates mundi – Literatura
 9. Terminologia et Corpora
 10. hEUréka
 11. Vocabularia terminologiæ
 12. EUVocS
 13. Colloquia Contrastiva
 14. Bernsteinstraße
 15. Lexica Savariensia
 16. Minoritates mundi
 17. Dissertationes Savarienses
 18. Habilitationes Savarienses
 19. Documenta Savariensia
 20. Genius loci
 21. Musica Savariensis
 22. Bibliotheca Fenno-Ugrica
 23. LiteratUral
 24. Terminologia scholaris * Школь-ная терминология
Projekt
 1. Beke Ödön: Mari nyelvjárási szótár/Tscheremissisches Dialektwörterbuch (OTKA; 1997-1999, 2000-2001)
 2. MKM főiskolai kísérleti pályázati program (1998): EUVocS-program (EU Vocabularium Savariense) (angol-magyar, észt-magyar, finn-magyar, francia-magyar, német-magyar, olasz-magyar EU-szótár)
 3. PHARE CBC V-9913-03-01-18 (2001): Határon átnyúló kutatások (orvostudomány, néprajz, nyelvészet) – a Genius Savariensis Alapítvánnyal
 4. OM Felsőoktatási Pályázatok Irodája: Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvpályázat (2003): Uráli nyelvek szótárai (erza-mordvin–magyar, komi–magyar, mari–magyar, moksa-mordvin–magyar, nyenyec–magy
 5. EU (az orosz Regionális Fejlesztések Minisztériumán keresztül) (2010-2011): Iskolai terminológia öt oroszországi finnugor nyelven (eredmény: 50 terminológiai kisszótár)
Ösztöndíj
 1. finnugor szakos ösztöndíj (1970-1971)
 2. Finn Oktatási Minisztérium ösztöndíja (1975)
 3. DAAD (1980)
 4. Humboldt-ösztöndíj (1984-1985)
 5. Humboldt-ösztöndíj (1989)
 6. Humboldt-ösztöndíj (1997)
 7. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2001)
 8. Collegium Hungaricum (1999)
 9. Humboldt-ösztöndíj (2000)
 10. Collegium Hungaricum (2001)
Leírás
 1. Diskussionsbeiträge zur Grundsprachenforschung (Beispiel: das Protouralische). Wiesbaden, 1995.

 2. Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. Bp., 2006.

 3. Gyökereink. A magyar nyelv előtörténete: milyen áfium ellen kell orvosság? Bp., 2011.

 4. Észt-magyar kisszótár. Szombathely, 2011. [Társszerz.: Lutsar, K.; Nurk, A.]

 5. Nyelv? Politika? Esszék a nyelvi kulturális sokszínűség érdekében. Bp., 2016.

Leírás
 1. Domokos P. (szerk.): Finnugor életrajzi lexikon. Bp., 1990. 247.

 2. I.G. Ivanov: J. P. – Marijskij Arheograficheskij Vestnik 13, Joshkar-Ola, 2003. 233-234.

 3. P. J. In: Bolla K. (szerk.:) Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Bp., 2006. 284-312.

 4. Balázs Géza: Az alapító. Életünk, 2008/9. 73-80.

 5. ÚMIL III. 1798.

 6. RÚL XV. 907.

 7. KMI II. 256.

fotó – Pusztay János

Rövidítésjegyzék