Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Janurik Tamás

finnugor összehasonlító nyelvészet (finn, észt nyelv), szamojédisztika (szölkup, kamassz, kojbál nyelvek), magyar szóképzés (magyar képzőszótár), lovári nyelv (a lovári nyelv nyelvtani rendszere)

Janurik Tamás Mátyás
1938.08.20.
Szarvas
Élő
JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1992
  1996
  JPTE BTK
  Finnugor Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1970
  JATE BTK
  magyar-francia
 2. 1971
  JATE BTK
  finnugor nyelvész
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1974
  SZÁMALK
  számítógép-programozó
1995
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2012, 2013, 2014, 2015 (2-3 hetek)
  Észtország, Tartu, Finnugor Tanszék
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 2.  
  Reguly Társaság
 3.  
  Societas Uralo-Altaica (Göttingen)
 4.  
  MTA Nyelvtudományi Bizottság
 5.  
  MTA Magyar Nyelvtudományi Munkabizottság
Év
Kitüntetés
 1. 1980
  Fokos-Fuchs Dávid-díj
 2. 2009
  A Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj
1996-tól a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola docense, majd kari főigazgatója
Leírás
 1. Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. Szeged, 1974.

 2. A személyes névmások birtokos névmási használata a középső-obi szölkup nyelvjárásban. Néprajz és Nyelvtudomány, 1975/19-20. 189-206.

 3. A szölkup nyelvjárások osztályozásához. Nyelvtudományi Közlemények, 1978.

 4. Szamojéd hangmegfelelések I. Mássalhangzók. Nyelvtudományi Közlemények, 1982. 41-89.

 5. A szölkup igeképzők funkciórendszere. Néprajz és Nyelvtudomány, 1984/28. 37-46.

 6. Az uráli nyelvek morfonotaxisa: Morfonotaktikai megoldások a névszó- és igeragozásban. Székesfehérvár, 1993.

 7. A szölkup nyelv alapjai. Bp., 1997.

 8. Az észt nyelv alapjai. Bp., 1997.

 9. Magyar képzőszótár. A mai magyar köznyelv képzőváltozatai. Bp., 2009.

 10. A lovári nyelv történeti szótana. Lovári–hindí összehasonlító szótár. Bp., 2010.

 11. A romani nyelv alapjai. La romānya shībake fundura. Bp., 2010.

 12. Volt-e kétféle (*k és *q) veláris zárhang az uráli alapnyelvben? Folia Uralica Debreceniensia, 2015. 63-72.

Leírás
 1. Domokos P. (szerk.:): Finnugor életrajzi lexikon. Bp., 1990. 131.

 2. RÚL X. 668-669.

fotó – wikipedia (Szentes M. Zsuzsanna)

Rövidítésjegyzék