Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Kovács Árpád

a 19-20. századi orosz irodalom története, szláv filológia, irodalomelmélet, poétika, narratológia, az irodalomtudomány története, az európai regény története, nyelv- és diszkurzuselmélet, a perszonális elbeszélés

1944.09.25.
Munkács
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1989
  1993
  JPTE TK/JPTE BTK
  Orosz Tanszék/Szláv Filológiai Tanszék
 2. 1994
  2001
  JPTE/PTE BTK
  Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1969
  ELTE BTK
  orosz filológia
1998
1984
1997
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1998
  JPTE BTK
   
Kezdő év
Szervezet
 1. 1980
  International Dostoevsky Society
 2. 1990
  MTA Modern Filológiai Bizottsága
 3. 2001
  MTA Irodalomtudományi Bizottsága
 4. 2001
  ELTE Irodalomtudományi Doktori Tanácsa
Év
Kitüntetés
 1. 1974
  Ifjúságért-díj
 2. 1989
  Kiváló Munkáért
 3. 1993
  Témavezető Mester
 4. 2001
  Tudással Magyarországért Emlékplakett
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék
Folyóirat
 1. Filológiai Közlöny szerkesztőbizottsági tag
 2. Studia Russica
Ösztöndíj
 1. Keleti Szláv és Balti Filológiai Intézet ösztöndíja (1972-1974)
 2. Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000)
Leírás
 1. Roman Dostoevskogo: Opyt poètiki zhanra. Bp., 1985.

 2. Personalnoe povestvovanie: Puskin, Gogol, Dostoevskij. Bp., 1993.

 3. Diszkurzív poétika. Veszprém, 2004.

 4. História az elbeszélői, a versnyelvi és a plasztikai kultúra közegeiben. I. Péter rejtélye. Filológiai Közlöny 2008/3-4. 155-187.

 5. József Attila irodalmi antropológiája. In: Bónus T. et al. (szerk.): A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Bp., 2010. 349-373.

 6. Prózamű és elbeszélés. Regénypoétikai írások. Bp., 2010.

 7. Versbe írt szavak. Bp., 2011.

 8. Az irodalmi esemény. Bp., 2013.

Leírás
 1. RÚL XII. 413.

Rövidítésjegyzék