Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Veres András

19–21. századi magyar irodalomtörténet, az irodalomértelmezés módszertani kérdései, értékelmélet, irodalomszociológia, irodalomlélektan

1945.05.10.
Pestszenterzsébet
Élő
JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1993
  1996
  JPTE BTK
  Irodalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1968
  ELTE BTK
  filozófia–magyar nyelv és irodalom
 2. 1975
  ELTE BTK
  szociológia
1990
1998
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  József Attila Társaság
 2.  
  Magyar Szépírók Társasága
 3.  
  Furtwängler Társaság
 4.  
  Lesznai Anna Társaság
 5. 1974
  Fiatal Irodalomtörténészek Köre
 6.  
  Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Év
Kitüntetés
 1. 1979
  Akadémiai Díj
 2. 1995
  Szociológiai Társaság díja
 3. 2003
  Akadémiai Díj
 4. 2011
  Szépíró Díj
 5. 2013
  Alföld-díj
ELTE, utóbb az MTA Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztályának vezetője, utóbb professor emeritusa
Folyóirat
 1. Literatura (2006- )
Folyóirat
 1. Irodalomtörténeti közlemények (1976-1996)
 2. Literatura (2000-2006)
 3. Irányított irodalom
Projekt
 1. A Bevezetés az irodalomértelmezésbe (OTKA, 1991-1994)
 2. Az Irányított irodalom (OTKA, 1996–1999)
 3. A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei (Széchenyi-, ill. NKFP-projekt, 2001–2004)
 4. Kosztolányi Dezső életművének kritikai kiadása (OTKA, 2007–2015)
 5. József Attila értekező prózájának (1930–1937) kritikai kiadása (OTKA, 2013–2017)
Csoport
 1. MTA–OM Köznevelési Bizottsága Irodalmi-nevelési Munkacsoportja (titkár, 1976–1980)
 2. MTA Irodalomtudományi Intézet Értéktudományi Csoportja (1981–1994)
 3. MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztálya (2000–2015)
Leírás
 1. Mű, érték, műérték: Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Bp., 1974.

 2. Művek, pályák, nemzedékek: Másfélszáz év magyar irodalma (1780–1944). Bp., 1999.

 3. Lukács György irodalomszociológiája. Bp. 2000.

 4. Bevezetés az irodalmi művek olvasásába. Bp., 2001.

 5. Távolodó hagyományok. Bp., 2003.

 6. A József Attila-kutatás dilemmái. In: Prágai T. (szerk.): Mint gondolatjel, vízszintes a tested. Tanulmányok József Attiláról. Bp., 2006. 59-84.

 7. Molnár Ferenc színpada. In: Jankovits L. - Orlovszky G. - Józan I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.): A magyar irodalom történetei I.: A kezdetektől 1800-ig. Bp., 2007. 125-134.

 8. Kosztolányi Ady-komplexuma: Filológiai regény. Bp., 2012. [Közr.: Sárközi É.]

Leírás
 1. Fazekas I.(szerk.):Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. Bp., 1989. 456.

 2. ÚMIL III. 2239-2240.

 3. KT 2009. 29.

 4. Jeney É. - Kálmán C. Gy. (szerk.): „Inkább figyeld talán az irodalmat”. Írások V. A. 70. születésnapjára. Bp., 2015.

 5. Tverdota Gy.: V. A. köszöntése. Kritika, 2015/5-6. 10-11.

fotó – wikipedia (Kaniczky)

Rövidítésjegyzék