Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Munkácsy Gyula

az újkori és a legújabbkori filozófia történelme, az újkori racionalista metafizikai rendszerek, vallástipológiai és vallásfenomenológiai irányzatok, René Descartes, Immanuel Kant, Edmund Husserl, Martin Heidegger munkássága

1928.12.03.
Makó
2009.02.18.
Budapest
JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1993
  1997
  JPTE BTK
  Filozófia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  ELTE BTK
  filozófia
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 2.  
  MTA Filozófiai Bizottság
1997
nyugdíj
Folyóirat
 1. Világosság
 2. Filozófiai Figyelő
 3. Magyar Filozófiai Szemle
Leírás
 1. Szemelvénygyűjtemény a történelmi materializmus ideológiai előzményeinek tanulmányozásához. Bp., 1957.

 2. Bacon, Descartes, Spinoza. Szöveggyűjtemény. Bp., 1958.[Szerk.]

 3. Szöveggyűjtemény a klasszikus német filozófia tanulmányozásához. Bp., 1958. [Társszerk.: Pusztai Gy.]

 4. Modern filozófiai irányzatok I-II. [Bp.], 1966-1967. [Szerk.]

 5. Giordano Bruno és a filozófia profanizáció. Világosság, 1969/12. 713-719.

 6. A természeti és az emberi elem az újkori racionális metafizikákban. Világosság, 1979/8-9. 498-508.

Leírás
 1. KK 2000. 1150.

 2. A margók előadója voltam: Boros Gábor és Miklós Tamás beszélgetése M. Gy.-val. In: Schmal Dániel (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Tanítványok írásai M. Gy. tiszteletére. [Bp.], 2002. 9-36.

fotó – ELTE BTK [http://www.btk.elte.hu/munkacsygyula]

Rövidítésjegyzék