Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Marek Nándor

anyagszerkezet-vizsgálatok fényabszorpciós, lumineszcenciás és elektrokémiai módszerekkel; konfrontációanalízis, kvantumkémiai számítások

1930.05.07.
Győr
2006.09.18.
Pécs
JPTE TTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1985
  2000
  JPTE TK/JPTE TTK/PTE TTK
  Kémia Tanszék/Általános és Fizikai Kémiai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1952
  SZTE TTK
  vegyész
1977
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1985
  1988
  JPTE TK Kémia Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1952
  Eötvös Lóránd Fizikai Társulat
 2. 1954
  Magyar Kémikusok Egyesülete
Év
Kitüntetés
 1. 1997
  Iskolateremtő Mestertanár
2000
nyugdíj
Leírás
 1. Vizsgálatok a fotolumineszkáló festékek abszorpciós és polarizációs spektrumai közötti összefüggésre vonatkozólag. Szeged, 1960.

 2. Thionin-vas rendszer fotoindukált kémiai változásainak energiafolyamatai. [Kandid. értek.] Bp., 1976.

 3. Konszekutív farmakokinetikai számítások programozása minikomputeren. APharmASH, 1977/2. 90-96. [Társszerz.: Minker E., Vass I., Tomka A.]

 4. Válogatott fejezetek a matematikából gyógyszerészi alkalmazásra. [Egy. jegyz.] Szeged, 1980. [Társszerz.: Karvaly G.]

 5. PTK-1050 útmutató gyógyszerészhallgatók részére: Programok farmakokinetikai feladatok megoldására PTK-1050 és RPT-80 számológépen. Szeged, 1983. [Társszerz.: Karvaly G.]

 6. Kémiai alapismeretek az orvosképzésben. Szeged, 1988. [Társszerz.: Baláspiri L., Zarándi M.]

 7. Bevezetés a gyakorlati kvantumkémiába. Pécs, 1995. [Társszerz.: Kunsági-Máté S.]

Leírás
 1. Személyiségek - posztokon. ÚDN, 1990/31. 6.

 2. RÚL XIV. 123-124.

Rövidítésjegyzék