Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Ferencz Zoltán

bűncselekmény-szituáció kriminológiája, viktimológia

1951.07.10.
Pécs
1984.04.18.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1975
  1981
  PTE ÁJK
  Büntetőjogi Tanszék
 2. 1981
  1984
  PTE/JPTE ÁJK
  Bűnügyi Tudományok Tanszéke
Év
Egyetem
Szak
 1. 1975
  PTE ÁJK
   
1983
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1982 (3 hónap)
  Párizs (Sorbonne)
 2.  
  Lengyelország
 3.  
  Románia
Év
Kitüntetés
 1. 1974
  Egyetemi Emlékplakett
halál
Leírás
 1. A bűnmegelőzés néhány viktimológiai jellegű kérdése. Belügyi Szemle, 1978/10. 20-27.

 2. Vélemények a sértett kártalanításáról. Belügyi Szemle, 1978/12. 53-56.

 3. A viktimológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései. In: Ádám A. (szerk.): Dolgozatok az állam és jogtudományok köréből X. Pécs, 1979.

 4. Straftrechtliche mittel im Umweltschutz. In: Farkas J. (szerk.): Beiträge zu den Rechtlichen Fragen des Umweltschutzes. Pécs, 1979. 91-101. (Studia Iuridica 93.)

 5. Az alkalmazott viktimológia lehetőségeiről. JKözl, 1980/5. 309-316.

 6. A visszaeső bűnözők tipológiája. Magyar Jog, 1982/7. 660-664.

 7. A bűncselekmény-szituáció előzményei: Kriminológiai és viktimológiai fejlődésvázlat. In: Ádám A. (szerk.): Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XIV. Pécs, 1983. 149-193.

 8. Potenciális bűncselekmény-helyzet és prekriminalitás a bűncselekmény-szituáció előzményei. JKözl, 1984/3. 134-139.

Leírás
 1. AnnalesUniv 1981-1984. 65-66.

 2. Dr. F. Z. (1951-1984). Universitas, 1986. ápr. 26. 2.

 3. RÚL VII. 267.

 4. Szántó P.: A Kis Generáció. In: Korinek L. - Kőhalmi L. - Herke Cs.: Emlékkönyv F. Z. egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. Pécs, 2004. 253-256.

 5. F. Z. egyetemi adjunktus publikációinak jegyzéke. In: Korinek L. - Kőhalmi L. - Herke Cs.: Emlékkönyv F. Z. egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. Pécs, 2004. 315-316. (Studia Iuridica 133.)

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék