Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Lábady Tamás

felelősségi és kártérítési jog, polgári jog kodifikációja

1944.07.06.
Baja
2017.08.11.
Budapest
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1974
  1981
  PTE/JPTE ÁJK
  Polgári Jogi Tanszék
 2. 1981
  1992
  PTE ÁJK/JPTE ÁJK
  Civilisztikai Tudományok Tanszéke
 3. 1992
  1997
  JPTE ÁJK
  Polgári Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1968
  PTE ÁJK
   
1988
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1979
  Kölni Egyetem Polgári Jogi Intézete
 2. 1983
  Kölni Egyetem Polgári Jogi Intézete
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság
 2.  
  MTA PAB
 3.  
  MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 4.  
  Polgári Törvénykönyv Kodifikációs Szerkesztőbizottsága és Operatív Szakmai Bizottsága
Év
Kitüntetés
 1. 1999
  Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal
 2. 2006
  PPKE JÁK Pro Facultate
 3. 2011
  Deák Ferenc-díj
 4. 2011
  OTDT Mestertanár Aranyérem
 5. 2012
  Juhász Andor-díj arany fokozata
 6. 2012
  Magyar Ügyvédi Kamara „Jog szolgálatában” Életműdíja
 7. 2013
  Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pro Communitate Emlékérme
 8. 2015
  Gaizler Gyula-emlékérem
A PPKE JÁK Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék egy. docense, utóbb a Baranya Megyei Bíróság tanácselnöke.
Folyóirat
 1. Bírósági Döntések Tára
Ösztöndíj
 1. Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíja (1979, 1983, 1993)
Leírás
 1. A környezeti károk biztosításának jogi kérdései és megoldási lehetősége, különös figyelemmel a nehézipari vállalatok környezeti károkozásaira. Bp., 1968.

 2. A biztosítási jog szerepe és lehetőségei a környezetvédelemben. Pécs, 1984.

 3. A felelősségbiztosítás jelenkori fejlődési tendenciái. [Kandid. ért.] Pécs, 1986.

 4. Fejezetek a felelősségbiztosítás köréből. Pécs, 1989.

 5. A nemvagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata. Bp., 1993.

 6. A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Bp., 2000.

 7. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért. In: Vékás L. (szerk.): Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. Bp., 2008. 1113-1144.

 8. Két alkotmánybírósági határozat az alkotmányos rendszerváltás „hőskorából”. In: Csehi Z. - Schanda B. - Sonnevend P. (szerk.): Viva vox iuris civilis: tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Bp., 2012. 499-508.

Leírás
 1. KK 2000. 961.

 2. RÚL XIII. 8.

 3. MNLex XI. 698.

 4. Sereg A.: Alkotmánybírák talár nélkül. Bp., 2005. 128-135.

 5. PL I. 449.

 6. Hámori A.: Beszéd L. T. tiszteletére, a Gaizler Gyula-emlékérem átadása alkalmából. Iustum aequum salutare, 2015/4. 139-148.

fotó – PL I. 449.

Rövidítésjegyzék