Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Zrinszky László

művelődésfilozófia, kulturális kommunikációelmélet, tanulás-módszertan, politikai andragógia

1927.08.16.
Budapest
2016.11.02.
Budapest
JPTE FEEFI
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1989
  1997
  JPTE TK/JPTE BTK
  Közművelődési Tanszék/Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék
 2. 1997
  1997
  JPTE FEEFI
  Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1953
  ELTE BTK
  magyar-történelem, filozófia
 2. 1957
  Lenin Intézet
  filozófia
1975
1987
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága
 2.  
  MTA Felnőttnevelési albizottsága
 3.  
  Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztálya
 4.  
  World Association for Educational Reachers
1997
nyugdíj
Folyóirat
 1. Módszertani Füzetek
 2. Pedagógiai Szemle
 3. Magyar Pedagógia
 4. Új Pedagógiai Közlemények
Leírás
 1. Makarenko etikai nézetei. Bp., 1964.

 2. Iskola és társadalom. Bp., 1978.

 3. A tanulás tanítása. Bp., 1985.

 4. Pedagógusetika a változó világban. Bp., 1988.

 5. A kommunikáció. Pécs, 1992.

 6. Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Bp., 1993.

 7. A felnőttképzés tudománya. Bp., 1996.

 8. Neveléselmélet. Bp., 2002.

Leírás
 1. MIL III. 597.

 2. ÚMIL III. 2319.

 3. KK 2000. 1795.

Rövidítésjegyzék