Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Halász Pál

a kelet-európai szocialista államok közigazgatási joga, az állam és az államtípus fogalma, az államformatan elméleti kérdései, a politikai és jogi gondolkodás fejlődéstörténete, a szocialista jog és erkölcs viszonya

1914.05.29.
Budapest
1963.09.18.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kar
 1. PTE/JPTE Egyetemi Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1951
  1952
  PTE Egyetemi Könyvtár
   
 2. 1951
  1963
  PTE ÁJK
  Állam- és Jogelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1936
  PPTE ÁJK
  jogtudomány
Év
Szak
 1. 1948
  ügyvédi vizsga
1957
1967
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1957
  PTE ÁJK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1951
  1952
  PTE Egyetemi Könyvtár
  igazgató
 2. 1951
  1963
  PTE ÁJK Állam- és Jogelméleti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MJSZ
 2.  
  Budapesti Ügyvédi Kamara
Év
Kitüntetés
 1.  
  Magyar Népköztársasági Érdemrend
 2.  
  Szocialista Munkáért Érdemérem
 3.  
  Magyar Partizán Emlékérem
halál
Leírás
 1. A Magyar Népköztársaság fontosabb törvényei és kormányhatározatai. Bp., 1952.

 2. Állam- és jogelmélet. Bp., 1953.

 3. Az államelmélet alapkérdései: állam, államtípus, államforma. Bp., 1956.

 4. Az államfogalom meghatározásának néhány kérdése. Bp., 1958.

 5. Az államformatan néhány elméleti kérdése. Bp., 1960.

 6. Bevezetés az állam- és jogtudományokba. Bp., 1960.

 7. A politikai és jogi tanok története a marxizmus megjelenéséig. Bp., 1961. [Társszerz.: Antalffy Gy.]

 8. Az állam szocialista típusa. Bp., 1962.

 9. Állam- és jogrend a szocialista forradalomban. Bp., 1962.

 10. Társadalom, állam, jog. Bp., 1963. [Társszerz.: Antalffy Gy.]

 11. A normativizmus és az elméleti jogtudomány. Bp., 1963.

Leírás
 1. Dr. H. P. 1914–1963. FSzle, 1963/10. 621.

 2. MÉL I. 663.

 3. ÚMÉL III. 69.

 4. RÚL IX. 328-329.

 5. CSIZMADIA 1980. 120-121.

 6. MEMORIA 47.

fotó – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya Egyetemtörténeti Gyűjtemény

Rövidítésjegyzék