Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Vargyai Gyula

19-20. század története, állam- és kormányzattörténet, hadtörténet

1936.04.10.
Budapest
Élő
PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1962
  1972
  PTE ÁJK
  Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1958
  ELTE BTK
  történelem
 2. 1962
  ELTE ÁJK
   
1970
1986
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar - Szlovák Történész Vegyesbizottság
Bécsi Magyar Intézet
Leírás
 1. Jobbágyfelszabadítás Esztergom megyei egyházi birtokokon. Bp.-Pécs, 1963.

 2. Az ellenforradalmi állam keletkezésének néhány kérdése és a kormányzói jogkör létrejötte, 1919-1921. [Kandid. értek.] Bp., 1969.

 3. Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör, 1919-1921. Bp., 1971.

 4. A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Bp., 1983.

 5. Sisak és cilinder. A katonai vezetés és politika Magyarországon a második világháború előestéjén. Bp., 1984.

 6. Tengelytörés. „Szövetséges” államok a keleti fronton 1941-1944. Bp., 1985.

 7. Puszta ország. Bp., 1988.

 8. Magyarország a második világháborúban. Összeomlástól összeomlásig. Bp., 2001.

 9. A biatorbágyi merénylet. Bp., 2004.

Leírás
 1. KK 2000. 1702.

 2. RÚL XVIII. 511.

Rövidítésjegyzék