Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szigeti Csaba Ferenc

a trubadúrköltészet és ennek humanista utóélete; irodalmi formatörténet klasszikus és modern anyagon; az Oulipo tevékenysége; strófatörténet; az irodalmi formák helyzetének története ma

1955.03.05.
Pécs
Élő
JPTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1991
  1995
  JPTE BTK
  Irodalomtörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1979
  JATE BTK
  magyar-történelem
2006
1992
2005
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1982
  Velence
 2. 1988
  Párizs
Kezdő év
Szervezet
 1. 1983
  József Attila Kör
 2. 1990
  Magyar Írószövetség
 3.  
  Szépírók Társasága
Év
Kitüntetés
 1. 1988
  Nívódíj
 2. 1995
  Pro Iuventute
Miskolci Egyetem
Folyóirat
 1. Pompeji
 2. Szépliteratúrai Ajándék: irodalmi és bölcseleti újság
 3. Új Holnap: irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat
 4. Filológiai Közlöny
Ösztöndíj
 1. Széchenyi István Ösztöndíj (2000-2003)
Leírás
 1. Ismeretlen szerző: Rákóczi-eposz. Bp., 1988 [Sajtó alá rend., bev.]

 2. A Balassi-vers strófikájának lerombolása a XVII. században. Irodalomtörténeti Közlemények, 1989/3. 256-266.

 3. A Balassi-strófa dekompozíciójának folyamata a XVII-XVIII. században. Szeged, 1991.

 4. A hímfarkas bőre. Pécs, 1993.

 5. The Metrical Heritage of Balassi in Seventeenth-century Hungarian Poetry. Hungarian Studies, 1995/2. 291-306.

 6. Mint egy elefánt. Az OuLiPo formaművészetéről. Bp., 2004.

 7. Magyar versszak. Bp., 2005.

 8. Udvariatlan szerelem: A középkori obszcén költészet antológiája. Bp., 2007.

Leírás
 1. Ágócs S. (szerk.): József Attila Kör 1985. [Bp.], 1985. 51.

 2. KMI II. 366.

 3. RÚL XVII. 472-473.

fotó – Jelenkor Online irodalmi és művészeti folyóirat, fotó: Németh Iván [http://www.jelenkor.net/szerzoink/irasai/457]

Rövidítésjegyzék