Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Hajdú Zoltán

politikai földrajz, azon belül közigazgatási, választási földrajz, Magyarország politikai földrajza, terület- és településpolitika története; az államszocializmus településpolitikája

1952.05.04.
Végardó
Élő
PTE TTK
Kar
 1. JPTE TTK
 2. PTE KTK
 3. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1978
  1986
  PTF/JPTE TK
  Földrajz Tanszék
 2. 1986
  1992
  JPTE KTK
   
 3. 1992
  1998
  JPTE TTK
  Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
 4. 1998
  2009
  JPTE/PTE TTK
  Történeti és Politikai Földrajzi Tanszék/Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék
 5. 2010
  2013
  PTE BTK
  Politikai Tanulmányok Tanszéke
Év
Egyetem
Szak
 1. 1976
  KLTE BTK
  történelem-földrajz szakos középiskolai tanár
2013
1986
2002
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1986
  JPTE TK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1998
  2004
  JPTE/PTE TTK Történeti és Politikai Földrajzi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1990
  Nagy-Britannia
 2. 1990
  India
 3. 2005
  Franciaország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Földrajzi Társaság
 2.  
  Regionális Tudományi Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1993
  Pro Geographia oklevél
 2. 2002
  Baranya Megye Tudományos Díja
 3. 2010
  Pro Regio Díj
 4. 2013
  Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2013. Szent István Egyetem.
Folyóirat
 1. Tér és Társadalom
Ösztöndíj
 1. 1998-2001 - Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Leírás
 1. Délkelet-Európa: Államhatárok, határokon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. [Társszerk.: Illés I., Raffay Z.]

 2. Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr, 2009. [Társszerz.: Hardi T., Mezei I.]

 3. A terület- és településfejlesztés nemzetközi gyakorlata. In: Beluszky P., Kovács Z., Olessák D. (szerk.): A terület- és településfejlesztés kézikönyve. (Magyarország kézikönyvtára), CEBA Kiadó, Bp., 2001. 11–17.

 4. Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra. Balkán füzetek 1. PTE TTK, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs, 2003.

 5. Magyarország közigazgatási földrajza [2. jav. kiad.]. Területi és Települési Kutatások 17. Studia Regionum, Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2005.

Rövidítésjegyzék