Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Székely Gábor

finnugrisztika és uralisztika, magyar nyelvtörténet, manysi filológia, a fokozás, a fokozó értelmű szókapcsolatok a magyar, német és az orosz nyelvben

B. Székely Gábor
1954.03.01.
Földes
2019.03.23.
Tab
PTE BTK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1989
  2018
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Uralisztikai Szeminárium/Finnugor Tanszék/Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szeminárium
Év
Egyetem
Szak
 1. 1978
  JATE BTK
  magyar-történelem, finnugrisztika
2011
1982
2003
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1997
  2005
  JPTE/PTE BTK Finnugor Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1994
  Velencei Egyetem, Olaszország
 2. 2008, 2014
  Manysiföld, Észak-Urál, Oroszország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 2.  
  MTA PAB Nyelvtudományi Munkabizottság
 3.  
  Reguly Társaság
 4.  
  Pécsi Magyar-Finn Társaság
 5.  
  Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
2018
nyugdíj
Leírás
 1. Néhány szintaktikai kategória kapcsolódási sorrendje a vaszjugáni osztjákban. In: Domokos P., Pusztay J.(szerk.): Bereczki Emlékkönyv: Bereczki Gábor 60. születésnapjára. ELTE, Bp., 1988. 91-96.

 2. Néhány szintaktikai rekonstrukció az ugor nyelvek alapján. In: Bakró-Nagy M., Molnár Z., Salánki Zs., Sipos M. (szerk.): Ugor műhely. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 1999. 165-176.

 3. Agreement in North-Siberian Languages. Savaria University Press, Szombathely, 2003.

 4. A felső-lozvai (ivgyeli) manysik. Finnugor Világ, 2006/11 (4): 22-25.

 5. Lokatívuszi eredetű akkuzatívuszok az uráli nyelvekben. In: Pomozi P., Csepregi M. Salánki Zs. (szerk.): Navigare humanum est...: Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Bp., 2008. 200-202.

Leírás
 1. Domokos P. (szerk.): Finnugor életrajzi lexikon. Tankönyvkiadó, Bp., 1990.

 2. Gyászhír – dr. Székely Gábor. PTE BTK honlapja, 2019.03.23. https://btk.pte.hu/hu/hirek/gyaszhir-dr-szekely-gabor

Rövidítésjegyzék