Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Werner Rezső Rudolf

jogbölcselet, természetjog, büntetőjog

Werner Rudolf/Werner Rezső
1838.07.12.
Magyarország
Kalocsa
1907.04.16.
Magyarország
Budapest
Akadémiák
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1865
  1873
  PPJL
  ész- és büntetőjog, jog- és államtudományok enciklopédiája
Év
Egyetem
Szak
 1. 1865
  PE JÁK
  jogtudomány
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1866
  PPJL
  ny. rk. tanár
 2. 1869
  PPJL
  ny. r. tanár
Kassai Királyi Jogakadémia, tanár
Leírás
 1. A bölcsészeti jogtudomány történelme. Kiegészítésül Schilling természetjogi művéhez. Bp., 1875., 1881.

 2. A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban. Bp., 1879. [Klny. a Magyar Igazságügyből]

 3. A magyar büntetőjog általános elvei. Az 1878. V. és 1879. LX., t.-cz. alapján. Bp., 1881.

 4. A bűntettek, vétségek, kihágások. A magyar büntetőtörvénykönyvek (1878. 5. és 1879. 40. t.-cz.) iskolai használatra. Bp., 1882.

 5. Véleményes jelentése dr. Somló Bódog habilitálási értekezése tárgyában. Kolozsvár, 1899.

 6. Dr. Oberschall Pál Visszaesés cz. művére vonatkozólag. (Magántanárrá képesítése czéljából.). Kolozsvár, 1901.

Leírás
 1. VÁRADY 398.

 2. KOPCSÁNYI 75., 81.

 3. SZINNYEI XIV. 1527-1528.

 4. MÉL II. 1040.

 5. RAVASZ I. 109., 111.

 6. OSZK Gyászjelentés Gyűjtemény

Rövidítésjegyzék