Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Teleki József
gróf széki

költészet

1738.12.21.
Ukrajna (Magyarország)
Huszt
1796.09.01.
Magyarország
Szirák
Akadémiák
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1785
  1787
  Pécsi királyi tankerületi
  főigazgató
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Baseli Egy.
   
 2.  
  Leydeni Egy.
   
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Svájc
 2.  
  Hollandia
 3.  
  Németország
 4.  
  Franciaország
 5.  
  Olaszország
Leírás
 1. Essoi sur la foiblesse des esprits-forts. Leyden, 1760.; Amsterdam, 1762.

 2. Atyafiúi barátságnak oszlopa, mellyet a maga nemének, és emberi nyomának diszére éltt, s minden a jót betsülni tudóknak szomorúságára 1778. eszt. pünkösd havának 26-dik napján ki-múltt... gróf Széki Teleki Eszter aszszonynak... emelni kivánt... [Költemény]. Kolozsvár, 1779.

 3. Oratio dum sup. regii studiorum directoris munus per introductionem Academiae Quique-Ecclesiansisn auspicaretur. Pest, 1785.

 4. Sermo quem . . , in frequentissimo omnium regni Hungnriae statuum et ordinum conventu die 13. Martii 1791 Posunii habuit. [H. n.], 1791.

 5. La cour de Louis XV. Journal de voyage du comte Joseph Teleki Paris. Kiadta Tolnai Gábor. Bp., 1943.

 6. A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által. Bp., 1988.

Leírás
 1. Teleki L.: Lebensbeschreibung des Reichsgrafen Joseph Teleki von Szék. Hermannstadt, 1800.

 2. Teleki L.: Nekrolog. In: Siebenbürgerische Quartalschrift, 1801. 110-145.

 3. PNL XVI. 42.

 4. NÉMETH 56-60.

 5. SZINNYEI XIII. 1408-1410.

 6. Krusché E.: Gróf T. J. élete és művei 1738-1796. Bp., 1928.

 7. MÉL II. 834-835.

 8. Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában. T. J. utazásai, 1759-1761. Bp., 1987.

 9. ÚMÉL VI. 665-666.

Rövidítésjegyzék