Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Cserti Csapó Tibor

cigány népesség társadalmi helyzete, szociológia, demográfia, kisebbségvédelem

1969.09.03.
Kaposvár
Élő
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2000
   
  PTE BTK
  Romológia Tanszék/Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1994
  JPTE TTK
  idegenforgalmi menedzser
 2. 1994
  JPTE TTK
  földrajz szakos középiskolai tanár
 3. 1994
  JPTE TTK
  biológia szakos általános iskolai tanár
2010
2003
2004
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2021
   
  PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA PAB Pedagógiai Munkabizottság
 2.  
  Hungarian Educational Research Association (HERA) Romológia Szakosztály
 3.  
  PTE BTK Romológiai Kutatóközpont
aktív
Folyóirat
 1. Romológia
 2. Gypsy Studies - Cigány tanulmányok
Projekt
 1. 2011 - JUST/2011/FRAC/AG/2716, WE: Wor(l)ds which Exclude.
Leírás
 1. Interpreting frameworks and difficulties of sociology in research on gypsies/roma in Hungary. In: Orsós A.: The role of romani studies in higher education: a collaborative project between the University of Pécs and the University of Presov. PTE BTK NTI, Pécs, 2021. 49-74.

 2. Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok, Educatio, 2019/28 (1): 58-74.

 3. The social situation of Roma women in Hungary. Hungarian Educational Research Journal, 2019/9: (1) 67-78.

 4. A hazai cigány, roma népesség esélyegyenlősége az iskolarendszerben a roma intergráció évtizede eredményeinek tükrében. In: Endrődy-Nagy O., Fehérvári A. (szerk.): Innováció, kutatás, pedagógusok. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2018.

 5. A cigány népesség a társadalmi-gazdasági térszerkezetben. PTE BTK Oktatáskutató Központ-Virágmandula Kft., Pécs, 2011.

2018-2021 között a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola vezető-helyettese volt, 2021 óta a doktori iskola megbízott vezetője.

Rövidítésjegyzék