Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Agárdi Péter

az 1960-1980-as évek magyar művelődéspolitikájának története, József Attila és baloldali, liberális kortársainak eszmeköre, kultúrafelfogások és -értelmezések a XX. század magyar művelődésében

Agárdi Péter Pál
1946.04.15.
Budapest
Élő
PTE KPVK
Kar
 1. JPTE FEEFI
 2. PTE FEEK
 3. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1993
  1997
  JPTE BTK FEEFI
  Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék
 2. 1997
  2003
  JPTE FEEFI/PTE FEEFI/PTE TTK FEEFI
  Művelődési Menedzsment Tanszék
 3. 2004
  2005
  JPTE TTK FEEFI
  Könyvtártudományi Tanszék
 4. 2005
  2013
  PTE FEEK
  Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1970
  ELTE BTK
  magyar-könyvtár szak
1997
1983
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1998
  JPTE FEEFI
   
2013
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1997
  1998
  JPTE FEEFI Művelődési Menedzsment Tanszék, mb.
  tanszékvezető
 2. 2004
  2005
  JPTE TTK FEEFI Könyvtártudományi Tanszék
  tanszékvezető
 3. 2005
  2011
  PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet
  igazgató
 4. 2005
  2011
  PTE FEEK Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Köztestülete
 2.  
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 3.  
  József Attila Társaság
 4.  
  Lukács György Alapítvány kuratóriuma
Év
Kitüntetés
 1. 1987
  József Attila-díj
 2. 2002
  Demény Pál Emlékérem
2013
nyugdíj
Folyóirat
 1. Irodalomtörténet
 2. Látóhatár
 3. Múltunk
 4. Eszmélet
 5. Tudásmenedzsment
Projekt
 1. 2012-2017 - NKFIH OTKA József Attila összes tanulmánya és cikke kritikai kiadásának projektje.
Leírás
 1. Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években. Gondolat, Bp., 1982.

 2. Kunfi Zsigmond. Új Mandátum, Bp., 2001.

 3. József Attila, a közös ihlet. Egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája. Napvilág Kiadó, Bp., 2010.

 4. „Irodalomról, vagy más ily fontos emberi lomról”. József Attila és a magyar nemzeti hagyománytudat. Balassi Kiadó, Bp., 2013.

 5. Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014. Napvilág Kiadó, Bp., 2015.

Leírás
 1. Fejtő F.: Rehabilitációm. [Agárdi Péter könyvéről] In: Fejtő F.: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. [Ford.: Balabán P.]. Magvető, Bp., 1990. 466-470.

 2. Pető I.: Kunfi. [Agárdi Péter könyvéről] Mozgó Világ, 2002/4. 105-108.

 3. Illés L.: Az ellipszis két fókusza: nemzeti kultúra – baloldali értékrend. Agárdi Péter: „…a multat be kell vallani” (2006). In: Illés L.: A küzdelem értelme. Tanulmányok, cikkek, kritikák. Z-füzetek, Bp., 2010. 157-160.

 4. Sipos A. M., Zalay Sz., Mészárosné Szentirányi Z. (szerk.): A kultúra anatómiája és a kultúra anatómusa. Tanulmánykötet a 65 éves Agárdi Péter tiszteletére. PTE FEEK, Pécs, 2011.

 5. Kenyeres Z.: Nemzet, érték, kultúra. Agárdi Péter könyvéről. (2015) In: Kenyeres Z. (szerz.): Harmadik csöngetés. Visszahumanizálási kísérletek 2010-2018. Savaria University Press, Szombathely, 2018. 304-319.

Rövidítésjegyzék