Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Scher Tibor

könyvtörténet, könyvtártörténet, kelet-kutatások, ókortörténet

1912.07.27.
Kiskőrös
1975.07.02.
Budapest
PTE/JPTE Egyetemi Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1952
  1954
  PTE
  Egyetemi Könyvtár
Év
Egyetem
Szak
 1. 1936
  PPTE BTK
   
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Országos Rabbiképző Intézet
   
1963
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1952
  1954
  PTE Egyetemi Könyvtár
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1.  
  Jeruzsálem
Ukrán Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, utóbb haláláig az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke és Ókori Keleti Tanszéke egyetemi docense
Leírás
 1. Az ártó szellemek a Bibliában és a talmudi irodalomban. [Doktori ért.] Bp., 1936.

 2. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáráról. Bp., 1950.

 3. Az MTA Könyvtárának rövid története. Bp., 1951.

 4. A könyv Magyarországon 1473-1711. In: Kovács M. (szerk.): A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-ig. Bp., 1963. 127-146.

 5. Goldziher Ignác és a nemzetközi könyvkölcsönzés. Magyar Könyvszemle, 1963/4. 340-343.

 6. Valláskritikai tendenciák a középkori héber irodalomban. Világosság, 1965/10. 598-603.

 7. A kumráni Templomtekercs. Világosság, 1968/10. 636-637.

 8. A holt-tengeri tekercsek művelődéstörténeti jelentősége. Magyar Könyvszemle, 1969/3. 213-219.

Leírás
 1. Kákosy L.: In memoriam T. S. (1912-1975). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio historica, 1976/17. 355-356.

 2. MÉL III. 682.

 3. ÚMÉL V. 998.

Rövidítésjegyzék