Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Sonnevend Péter

könyvtártörténet, könyvtártudomány, könyvtárpolitika, összehasonlító könyvtárügy

1944.03.14.
Szombathely
Élő
PTE/JPTE Egyetemi Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1994
  1999
  JPTE
  Egyetemi Könyvtár
Év
Egyetem
Szak
 1. 1969
  ELTE BTK
  könyvtár-orosz
2001
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1994
  1999
  JPTE Egyetemi Könyvtár
  főigazgató
Kezdő év
Szervezet
 1. 1980
  Magyar Könyvtáros Egyesület
Év
Kitüntetés
 1. 1994
  Magyar Könyvtáros Egyesület Emlékérme
Csokonai Mihály Pedagógiai Főiskola
Leírás
 1. Fejezetek a Cserépfalvi Könyvkiadó Vállalat (1934-1949) történetéből. Magyar Könyvszemle, 1968/4. 321-333.

 2. Szakirodalmi ellátottsági vizsgálatok. Szemle és módszertani következtetések. Bp., 1973.

 3. Szakmai program az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére (1999-2004). Könyvtári Figyelő, 1993/3. 509-523.

 4. A magyar könyvtári rendszer fejlesztési stratégiája. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1997/10. 367-372.

 5. A katalogizálás végnapjai közelegnek? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2008/ 7. 347-349.

 6. A Népművelés (1906–1918) c. folyóirat a modern közkönyvtárakért, 1–3. Könyvtári Figyelő, 2008/4. 641–658., 2009/1. 65–80., 2009/2. 210–226.

 7. Művelődés, olvasás és könyvtár a Magyar Szemle (1927–1944) című folyóiratban, 1–2. Könyvtári Figyelő, 2011/3. 557–578., 2011/4. 747–773.

 8. Megkésett felívelés. A cári Oroszország közkönyvtárügye és olvasáskultúrája (1830-1916). Könyvtári Figyelő, 2012/ 2. 311-335.

 9. Közkönyvtár a bolsevik proletárdiktatúra szolgálatában (1918-1928). Könyvtári Figyelő, 2012/3. 549-567.

 10. A sztálini önkényuralom áldozata. A szovjet közkönyvtárak a második világháborúig (1928–1941), 1–2. A Krasznij bibliotyekar című szaklap (1923–1941). Könyvtári Figyelő, 2013/4. 785–799., 2014/1. 89–112.

 11. Terv és remény. A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956). Könyv. Könyvtár, Könyvtáros, 2014/7. 7-14.

Leírás
 1. Méhes K.: S. P., a pécsi Egyetemi Könyvtár új igazgatója. ÚDN, 1994/39. 7.

fotó – Sonnevend Péter

Rövidítésjegyzék