Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Schleinerné Szányel Erzsébet

a pedagógus személyisége, pályára való alkalmassága, a pedagógus-gyermek kapcsolat alakulása

Schleiner Tivadarné
1942.01.03.
Ádánd
Élő
IGYPF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1999
  IGYPF
  Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1977
  ELTE BTK
  pedagógia
 2. 1981
  ELTE BTK
  történelem
 3. 1993
  ELTE BTK
  pszichológia
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző
   
1997
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1998
  IGYPF
  főiskolai tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1993
  1999
  IGYPF Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1. 1980
  TIT Tolna megyei tagozat
 2. 1980
  Magyar Pedagógus Társaság
 3. 1982
  Magyar Pszichológiai Társaság
 4. 1987
  International Standing Conference for the History of Education
 5. 1993
  International Society for Study of Behavioural Development
 6.  
  MTA Pszichológiai Tudományos Bizottság
 7.  
  MTA PAB
Év
Kitüntetés
 1. 1987
  Kiváló Dolgozó
 2. 1998
  Illyés-plakett I. fokozat
 3. 2004
  A Kaposvári Egyetem Kiváló Dolgozója
 4.  
  A Kaposvári Egyetem CSVM Pedagógiai Főiskolai Kar Kari díja
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Pszichológia Tanszék
Leírás
 1. Az 1868-as népoktatási törvény hatása a tolnai megyei népoktatás fejlődésére. In: Tudományos Közlemények I. Kaposvár, 1984.

 2. A Contribution to the History of Kindergarten Teacher Training in Tolna. In: Komlósi S. (szerk.): The History of Teacher Training for preschool education. Pécs, 1987. 182-197. [Társszerz. Kurucz R:]

 3. Changes in Context and Structure of Teacher's Training in Hungary under the Influence of the Act of Public Education of 1868. In: The Social Role and Evolution of the Teaching Profession in Historical Context, Joensuu. 1988.

 4. Segédanyag a pszichológia tananyagának feldolgozásához tanító- és óvodapedagógus jelöltek számára. Szekszárd, 1994.

 5. Az erkölcsi ítéletalkotás fejlődése kisiskolás korban. In: Endrédi Lajos (szerk.): IPF Tudományos Közleményei I. kötet. Szekszárd, 1995. 65-76.

 6. A teljesítménymotiváció fogalma és elméletei. In: Endrédi Lajos (szerk.): IPF Tudományos Közleményei I. kötet. Szekszárd, 1997. 115-122

 7. Egy pályaalkalmassági vizsgálatra tett kísérlet tanulságai. In: Radnainé Szendrei J. (szerk.): Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. Bp., 2001. 75-80.

 8. A mentális egészségvédelem helye az értékek sorában. In: Czirják J. et al. (szerk.): A tűnékeny moralitás. Kaposvár, 2001. 438-443.

 9. Drogprevenciós program a pedagógusképzésben. In: Deli István et.al. (szerk.): Képzés és gyakorlat, 1.sz. Kaposvár, 2003. 19-22.

 10. Rolle der Dramapädagogik in der schulpraktischen Ausbildung der StudentInnen. Bécs, 2003.

 11. Dilemmas der schulpraktischen ausbildung. Bécs, 2003.

 12. Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési helyzetek megoldásában. Kaposvár, 2005.

 13. Fejlődéspszichológia: jegyzet főiskolai hallgatók számára. Pécs, 2007.

 14. Persönlichkeitsspezifische Züge in der Lösung von Konfliktgeladenen Erziehungssituationen In: Nagy J. (szerk.): PTE IGYFK Tudományos közleményei X. Reprezentatív 30. Válogatás a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar oktatóinak tudományos publikációiból. Szekszárd, 2007. 212-215.

Leírás
 1. A határ: az emberi élet. Tolnai Népújság, 1982/191. 5.

 2. MARTON-VADAS 149.

 3. Bársony Cs. - Rét R. - Szabolcs É.: Pedagógiai ki kicsoda. Bp., 1997. 225-226.

fotó – Schleinerné Szányel Erzsébet

Rövidítésjegyzék