Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Pajor Enikő

ex-librisek története; az invisible web adatbázisai, keresőmotorjai; topic map fejlesztése; az Internet használatának társadalmi hatásai

1956.12.07.
Baja
Élő
IGYPF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1991
  IGYPF
  Közművelődési és Szociálpolitikai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1983
  ELTE
  könyvtár-magyar
 2. 1992
  Claude Bernard Tudományegyetem
  könyvtár-informatikai-dokumentátori DESS
2007
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1990
  1991
  IGYPF Közművelődési és Szociálpolitikai Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Könyvtárosok Egyesület
 2.  
  Magyar Levéltárosok Egyesülete
 3.  
  Kisgrafika Barátok Köre
 4.  
  Association des Anciens Eleves de DESSID
 5.  
  Association Exlibris de Lyon
 6.  
  Association des Bibliophiles Universels
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged), utóbb az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszékének főiskolai tanára
Leírás
 1. A magyarországi ex libris története a kezdetektől a II. világháborúig. [Bölcsészdoktori ért.] 1988.

 2. Tématérkép (Topic Map) alkalmazások az interneten. Könyvtári figyelő, 2006/4. 538-549.

 3. Digitális forrásmozaikok Pierre Lévy vitacikkének kulcsfogalmaihoz. Információs Társadalom, 2008/4. 33-42.

 4. Információvadászat: Néhány lehetséges egyetemi szolgáltatásról. In: Z. Karvalics L. (szerk.): Szolgáltatásinkubáció az egyetemi szférában: Innovatív külső és belső információmenedzsment megoldások. Szeged, 2011. 314-319.

 5. Andragógiai információszolgáltatás – A DAFSZT Tudástár létrehozása. Felnőttképzési Szemle, 2015/1. 28-42.

 6. Átváltozások - egy hivatás metamorfózisa. In: Sütő E. - Szirmai É. - Újvári E. (szerk.): Sodrásban: képzések, kutatások (1975-2015). Szeged, 2016. 143-154.

Rövidítésjegyzék