Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Durgonicsné Molnár Erzsébet

agrártörténet, földreform; a történelemtanítás szerepe a tanítóképzésben, a pályaorientációban

D. Molnár Erzsébet
1944.03.15.
Budapest
Élő
IGYPF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1996
  IGYPF
  Társadalomelméleti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1967
  ELTE BTK
  magyar-történelem
 2. 1977
  ELTE BTK
  tudományos szocializmus
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1993
  IGYPF
  főiskolai tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1990
  1996
  IGYPF Társadalomtudományi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1986 (6 hó)
  Lipcsei Tudományegyetem
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTT
 2.  
  Magyar Agrártudományi Egyesület
 3.  
  Magyar Pedagógiai Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 1985
  Kiváló Munkáért
 2. 1987
  Kiváló Munkáért
1996
nyugdíj
Projekt
 1. Ember és társadalom c. tanterv és tananyag kidolgozása tanítóképzők számára
Ösztöndíj
 1. Bécsi Collegium Hungaricum (1994, 1 hó)
 2. Bécsi Collegium Hungaricum (1996, 1 hó)
Csoport
 1. Országos Szakmai Bizottság (1993-1995)
Leírás
 1. A tanítói hivatásra nevelés lehetőségei a tudományos szocializmus oktatása során. FSzle, 1984/3. 142-146.

 2. A történelmi gondolkodás megalapozása a történelmi tárgyú olvasmányok alapján. Tanító, 1984/12. 6.

 3. Adalékok a palánki mezőgazdasági szakemberképzés történetéhez. Dunatáj: tudományos és művészeti Szemle, 1985/3. 27-36.

 4. Az agrártermelés megindítása. In: Dobos Gy. (szerk): Tolna Megyei Levéltári Füzetek 3. Tanulmányok. Szekszárd, 1992. 103-120.

 5. Tolna vármegye agrárkultúrájának eszmei veszteségei a második világháború következtében. In: Dobos Gy. (szerk.): Tolna Megyei Levéltári Füzetek 4. Tanulmányok. Szekszárd, 1994. 83-116.

 6. A kitelepítések következményei az agrárkultúrára Tolna megyében. In: Migráció a Kárpát-medencében. Békéscsaba, 1994. 143-160.

 7. Az "ember és társadalom" a tanítóképzés szemszögéből. Tanító, 1995/4. 7-10.

 8. Oktatás és szaktudomány. In: Czirják J. - D. M. E.: "Ember és társadalom" a tanítóképzésben. Szekszárd, 1995. 11-17.

 9. Az osztrák mezőgazdaság reorganizálásának feltételei 1945 után. IGYPF Tudományos Közlemények, 1995/2. Társadalomtudományok

 10. A mezőgazdaság reorganizálását akadályozó tényezők a Dél-Dunántúlon 1945-ben. In: Kőrösi tanulmányok. [Békéscsaba], 1996. 95–112.

 11. A jóvátétel hatása a magyar mezőgazdaságra: a magyar mezőgazdaság helyzete a második világháború végén. Századok, 1996/6. 1505-1524.

 12. Der Einfluß der Kriegsentschädigung auf die ungarische Landwirtschaft. In: H. Timmermann (szerk.): Potsdam 1945. Berlin, 1997. 357-374.

fotó – Durgonicsné Molnár Erzsébet

Rövidítésjegyzék