Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Ákoshegyiné Hild Gerda

gyógytestnevelés, testnevelés és iskolai játékok vizsgálata, alsó tagozatos tanulók motoros teljesítménye és szociális körülményei

Hild Gerda
Ákoshegyi Istvánné
1942.09.01.
Pancsova
Élő
IGYPF
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1990
  1997
  IGYPF
  Testnevelési Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1965
  Testnevelési Főiskola
  gyógytestnevelés
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1993
  IGYPF
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1990
  1997
  IGYPF Testnevelési Tanszék
  tanszékvezető
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA-ÁISH PAB Sportbiológiai Munkabizottság
 2.  
  Magyar Sporttudományi Tanács
 3.  
  Tolna Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete
Év
Kitüntetés
 1. 1994
  „Tolna megye sportjáért" plakettet
 2. 1997
  Közjóért-díj
 3. 1997
  lllyés-plakett I. fokozat
1997
nyugdíj
Leírás
 1. A családi körülmények hatása alsó tagozatos tanulók motoros teljesítményére. In: Bakó Gy. et al. (szerk.): Válogatás a IV. bajai Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból. Baja, 1990. 394-401.

 2. Helyzetelemzés Szekszárd város 7-11 éves tanulóinak motoros teljesítményéről néhány paraméter bemutatásával. Fejlesztő pedagógia: pedagógiai szakfolyóirat, 1993/1-2. 21-24.

 3. Óvodások és kisiskolások szomatikus nevelése. Szekszárd, 1993. [Társszerk.: Endrédi L.]

 4. Prevenció: Testgyakorlatok a deformitások megelőzésére gyermekkorban - nem csak testnevelőknek. [Szekszárd], 1995. [Társszerz.: Simonné Christián A.]

 5. Új módszerek és eredmények a testnevelésben, a szabadidősportban és az egészségvédelemben. Szekszárd, 1997. [Társszerk.: Endrédi L.]

Leírás
 1. MARTON-VADAS 11.

 2. Kozák P. (szerk.:): Ki kicsoda a magyar sportéletben? I. Szekszárd, 1994. 472.

 3. RÚL I. 195.

Rövidítésjegyzék