Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Fábián Adrián

közigazgatási jog és rendtartás, a vezető tisztviselő felelőssége a közigazgatásban, hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárás

1979.03.25.
Sátoraljaújhely
?
PTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2002
   
  PTE ÁJK
  Közigazgatási Jogi Tanszék/Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 2002
  PTE ÁJK
  jogtudomány
Év
Szak
 1. 2008
  jogi szakvizsga
2011
2006
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2021
  PTE ÁJK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2008
  2018
  PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2018
   
  PTE ÁJK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1999-2000
  Regensburgi Egyetem, Németország
 2. 2002-2003
  Bayreuth-i Egyetem, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közigazgatás-tudományi Albizottsága
 2.  
  Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei Szervezete
 3.  
  „Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány
 4.  
  Közigazgatási Eljárásjogi Egyesület
 5.  
  MTA Köztestülete
Év
Kitüntetés
 1. 2006
  PTE Publikációs Díj
aktív
Projekt
 1. 2012 - HUSK/0901/1.5.1/0246 sz. “Az önkormányzatok átlátható, korrupciómentes működése” (a Transparency International Magyarország Alapítvány és a PANO’RESS Bt. közötti „A transzparens önkormányzatok hálózatának építése” - kutató
 2. 2012-2015 - NKE ÁROP (Államreform Operatív Programok) - egyéni kutató, témafelelős a PTE részéről
 3. 2015 - TÁMOP 4.2.1/D-15/1/KONV „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködésének erősítése”- kutató
 4. 2016 - KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Etikai kódex érvényesülése a kormánytisztviselők, a rendvédelmi hivatásosok és a köztisztviselők körében"
 5. 2018-2019 - KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 "A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” c. projekten belül a „Szabályozási alprogram” - kutatásvezető
 6. 2019 - Kutatói részvétel az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében megvalósuló „Oktatásfejlesztési, kutatástámogatási” programban
Ösztöndíj
 1. 2002-2003 - ERASMUS kutatói ösztöndíj (Universität Bayreuth, Németország)
Csoport
 1. 2020-2021 - 2020-2.1.1-ED „A technológiai fejlődés jogi kihívásai” c. KFI tv.szerinti (közfinanszírozású) projekt - kutatásvezető
Leírás
 1. Vezetők és beosztottak a magyar közigazgatásban. Dialóg Campus Kiadó, Bp.-Pécs, 2011.

 2. Local Self-Government in Hungary: The Impact of Crisis. In: Silva C. N., Bucek, J. (szerk.): Local Government and Urban Governance in Europe. Springer International Publishing, Cham, Svájc, 2017. 71-87.

 3. Közigazgatás-elmélet. [Felsőokt. tankönyv] Dialóg Campus Kiadó, Bp., 2018.

 4. A helyi jogalkotási autonómia és választási rendszer. Ludovika Egyetemi Kiadó, Bp., 2020.

 5. On the Legal Basis of the Lawmaking by Local Self-Governments – an International Overview. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 2020/18 (4): 951-971.

2012-2018 között a PTE ÁJK általános dékánhelyettese. A Bayreuth-i Egyetemen megszerezte a "magister legum" (LL. M.) c. tudományos címet. A Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei Szervezetének elnökségi tagja, a Közigazgatási Eljárásjogi Egyesület alapító tagja, valamint a „Jövő Közigazgatásáért” Alapítvány kuratóriumi tagja. A PTE publikációs Díjat még két alkalommal, 2010-ben és 2013-ban is elnyerte.

Rövidítésjegyzék