Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Szőke Gergely László

infokommunikáció, adatvédelmi jogok

1981.07.25.
Pécs
Élő
PTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2004
  2014
  PTE ÁJK
  Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék
 2. 2015
   
  PTE ÁJK
  Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport
Év
Egyetem
Szak
 1. 2004
  PTE ÁJK
  jogtudomány
 2. 2006
  PTE ÁJK
  szakokl. politológus
2015
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2019
  2022
  PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2011
  Georg-August University, Göttingen, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1. 2008
  MTA PAB Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága
 2. 2001
  Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület
aktív
Folyóirat
 1. 2009 - Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Essays of Faculty of Law University of Pécs
 2. 2015-2021 - Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs
Folyóirat
 1. 2005 óta - Infokommunikáció és Jog (HVG-ORAC, 2005-)
 2. 2021 óta - Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok (2021-)
Projekt
 1. 2011-2012 - „PAW – Privacy at Workplace” c. pályázati kutatás az Európai Bizottság „Fundamental Rights and Citizenship 2007-2013” program keretében - szakmai koordinátor, kutató
 2. 2013-2015 - TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 „Jól-lét az információs társadalomban", Adatvédelmi kutatócsoport - kutató, majd 2014-től kutatócsoport-vezető
 3. 2015 - TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0015 Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszcipliniáris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán, környezetjogi kutatócsoport vezetője
 4. 2016-2020 - OTKA 116551 Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései - senior kutató
 5. 2018-2022 - GINOP-2.2.1-15-2017-00067 "Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben", Jogi munkacsoport (adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése, adatjogi kérdések), szakmai koordinátor, kutató
Ösztöndíj
 1. 2013-2014 - Jedlik Ányos Kutatási Ösztöndíj
 2. 2017-2018 - ÚNKP kutatói ösztöndíj
 3. 2017-2018 - KÖFOP-NKE Egyed István Posztdoktori Program
Csoport
 1. 2003 - ERASMUS-ösztöndíj (Tilburg University, Hollandia)
 2. 2015 óta - PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatócsoport
 3. 2005-2006 - Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíj, az online vitarendezés hazai megvalósulásáról szóló tanulmány elkészítése
Leírás
 1. A közadatok újrahasznosításának európai és magyar szabályozása – eltékozolt lehetőség? NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Bp., 2020.

 2. Big Data and Algorithms in the Public Sector and Their Impact on the Transparency of Decision-Making. In: Hansen, H., Müller-Török R. Nemeslaki A., Prosser, A. Scola, D., Szádeczky T. (szerk.): Central and Eastern European eDem˛and eGov Days, 2018: Conference proceedings, Facultas Verlag, Bécs, Ausztria, 2018. 301-311. doi:10.24989/ocg.v331.

 3. Nagykommentár a munka törvénykönyvéhez: Nagykommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez. Wolters Kluwer, Bp., 2019. [Társszerz.: Bankó Z., Berke Gy., Kiss Gy.]

 4. Evolution or Revolution? Steps Forward to a New Generation of Data Protection Regulation [Társszerz.: Kiss A.] In: Gutwirth, S., Leenes, R., De Hert, P. (szerk.): Reforming European Data Protection Law, Springer, New York-London-Dordrecht-Heidelberg, 2015. 311-332. doi: 10.1007/978-94-017-9385-8_13

 5. Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén. HVG-ORAC, Bp., 2015.

2007-2018 között a PTE adatvédelmi felelőse, 2018 óta a PTE egyetemi adatvédelmi tisztviselője.A MTA Pécsi Területi Bizottság - Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságában az "Informatika a Gazdaságban és a Jogban Munkabizottság titkára volt 2011-ig. 2011-ben egy háromhetes tanulmányutat tett a „PAW – Privacy at Workplace” c. pályázat keretében a Georg-August Universityn, Göttingenben. Az Óriás Nándor Szakkollégium főszervezője, valamint az Óriás Nándor Szakkollégium Közhasznú Egyesület alapító elnöke (2001– 2003). 2009 - Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. A PTE ÁJK angol nyelvű kiadványának szerkesztőbizottsági tagja.

Rövidítésjegyzék