Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Boronkai Dóra

kognitív nyelvészet, konverzációelemzés, szociolingvisztika

1971.12.25.
Szekszárd
?
PTE KPVK
Kar
 1. PTE IGYK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2004
  2006
  PTE IGYFK
  Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 2. 2006
  2015
  PTE IGYFK/IGYK
  Kommunikáció Intézeti Tanszék
 3. 2015
   
  PTE KPVK
  Alkalmazott Művészetek Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1995
  ELTE BTK
  magyar nyelv és irodalom
 2. 1996
  ELTE BTK
  kommunikáció
2015
2009
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2015
  2018
  PTE KPVK Alkalmazott Művészetek Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2018
  2018
  PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet, mb.
  igazgató
 3. 2019
   
  PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
  igazgató
Kezdő év
Szervezet
 1. 2005
  Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete
 2. 2005
  Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
 3. 2005
  Anyanyelvápolók Szövetsége
 4. 2005
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 5. 2009
  MTA Köztestülete - Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Magyar Nyelvi Bizottság
Év
Kitüntetés
 1. 2004
  Anyanyelvünkről - a gyakorlat tapasztalatai - I. díj
 2. 2006
  Szempontok a dialógus mint szövegtípus leírásához - I. díj
 3. 2010
  Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díj (PTE)
 4. 2021
  Dékáni dicséret
 5. 2021
  Miniszteri Elismerő Oklevél (EMMI)
aktív
Folyóirat
 1. Anyanyelv-pedagógia
 2. Kultúratudományi Szemle
Projekt
 1. 2004 - NFT HEFOP 3.1.1. Kompetencia alapú programcsomagok. Szövegértés – szövegalkotás kompetenciaterület.
 2. 2010 - OTKA 81315 "Kognitív stilisztikai kutatások" c. pályázat.
 3. 2011 - TÁMOP – 4.1.2.A/1-11/1-2011-0041 Digitális tananyag-fejlesztés a kommunikáció és médiatudomány BA szakos hallgatók megváltozott tanítási/tanulási igényeinek kielégítésére.
 4. 2017 - EFOP-3.4.3. „Korszerű egyetem a modern városban: értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben”
 5. 2018-2019 - GINOP-6.2.3-17-2017-00012 Együttműködés a dunántúli agrár szakképzés fejlesztéséért. Mérés-értékelés fejlesztő munkacsoportokat támogató szakértői tevékenység.
Leírás
 1. Konverzációelemzés a gyermeknyelv kutatásában. Kultúratudományi Szemle, 2021/3 (1): 131-152.

 2. A társalgási struktúra mint stílustényező. In: Tolcsvai Nagy G., Tátrai Sz. (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. ELTE, Bp., 2012. 125-157.

 3. A dialógus szövegtani jellemzői. Pátria Nyomda, Bp., 2010.

 4. Bevezetés a társalgáselemzésbe. Ad Librum Kiadó, Bp., 2009.

 5. A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. Magyar Nyelvőr, 2006/130 (1): 73-83.

2009-2010 között a PTE IGYFK főigazgató-helyettese, 2014-2015 között a PTE IGYFK Társadalomtudományi Intézet intézetvezető-helyettese volt.

Rövidítésjegyzék