Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Fedeles Tamás

középkori magyar történelem, egyháztörténet, archontológia, prozopográfia, Újlaki Lőrinc herceg pályafutása, Magyar Várostörténeti Atlasz (Pécs), késő középkori főúri vallásosság, Camera Apostolica

1974.07.11.
Dombóvár
?
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2004
   
  PTE BTK
  Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1999
  PPHF
  katolikus hittanár
 2. 2000
  PTE BTK
  történelem
2010
2005
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 2019
  PTE BTK
   
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2021
   
  PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2003
  Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Németország
 2. 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015
  Universität Wien, Bécs, Ausztria
 3. 2011, 2016, 2017
  Római Magyar Akadémia, Olaszország
Kezdő év
Szervezet
 1. 2007
  MTA Köztestülete
 2. 2008
  Magyar Történelmi Társulat
 3. 2010
  OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság
 4. 2014
  MTA PAB Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága
 5. 2020
  Professzorok Batthyány Köre
Év
Kitüntetés
 1. 2010
  Virág Benedek Díj
 2. 2016
  Év Mentora Díj (PTE BTK HÖK)
 3. 2017
  Mestertanár kitüntetés
 4. 2020
  Bolyai-plakett
 5. 2020
  Pro Cura Ingenii Díj
 6. 2021
  Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis Díj (PTE)
aktív
Folyóirat
 1. "Sziluett - korszerű történelmi életrajzok"
 2. Egyháztörténeti Szemle
 3. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi
Projekt
 1. 2010-2014 - OTKA K81568 „Magyar Várostörténeti Atlasz” - résztvevő kutató
 2. 2011-2013 - OTKA NN82307 Magyarország és a pápaság (13–20 sz.) – Intézménytörténeti részanalízisek, résztvevő kutató
 3. 2012-2016 - MTA PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport - A Camera Apostolica magyarországi forrásai projekt tudományos főmunkatársa, a részprogram irányítása
 4. 2017-2022 - MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a Camera Apostolica és a magyar középkori egyház kapcsolatrendszere
 5. 2019-2021 - NKFIH K132521 Pécs várostörténeti atlaszának publikálása
Ösztöndíj
 1. 2006, 2008, 2012, 2015, 2016 - Collegium Hungaricum Ösztöndíj
 2. 2008, 2009, 2016-2017 - Klebelsberg Kuno-ösztöndíj
 3. 2008-2011, 2016-2019 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 4. 2011 - Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
 5. 2013-2014 - Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
Leírás
 1. A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354–1526). Tanulmányok Pécs történetéből 17. Pécs, 2005.

 2. Die ungarische Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungsstand, Aufgaben, Initiativen. In: Ledvinka, V., Pesek, J.: Die Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter (= Documenta Pragensia Supplementa II), Scriptorium, Prága, Csehország, 2011. 161–196.

 3. A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494-1495). (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 27.) Szeged, 2012.

 4. „Isten nevében utazunk”. Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015.

 5. Ordinationum documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései. Feltárta, közreadja és a kísérőtanulmányt írta Fedeles Tamás (Collectanea Vaticana Hungariae I/18.) Bp.-Róma, 2021.

Leírás
 1. Máté Zs.: Oktatás, kutatás, tehetséggondozás – Interjú Fedeles Tamással. Újkor.hu, 2018.02.16. https://ujkor.hu/content/oktatas-kutatas-tehetseggondozas-interju-fedeles-tamassal

2020 óta a PTE oktatási rektorhelyettese. Az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnökhelyettes: 2019 óta, a "Sziluett - korszerű történelmi életrajzok" c. széria (MTT–Kronosz) sorozatszerkesztője. Az Egyháztörténeti Szemle c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi c. sorozat szerkesztője. 2011 óta a PTE BTK Egyháztörténeti Kutatóközpont vezetője.

Rövidítésjegyzék