Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Nagyernyei Szabó Ádám

ókortörténet-régészet, római közigazgatás, római kori vallások, római társadalom, római felirattan, késő római erődök, római közjog

Nagyernyei Szabó Ádám Sándor
Szabó Ádám
1973.03.20.
Románia
Csíkszereda
?
PTE BTK
Kar
 1. JPTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1999
  2017
  JPTE/PTE BTK
  Ókortörténeti és Régészeti Tanszék/Régészeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1999
  JPTE BTK
  történelem-római provinciális régészet
2011
2007
2019
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2011
  2016
  PTE BTK Régészeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2002
  Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Németország
 2. 2009
  Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA II. Osztály Ókortörténeti Bizottság
 2.  
  MTA II. Osztály Epigrafikai Albizottság
 3.  
  Magyar Ókortudományi Társaság
 4.  
  Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
 5.  
  Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Év
Kitüntetés
 1. 2007
  Hahn István-díj
 2. 2011
  Emléklap a Tehetséggondozásért (PTE BTK)
 3. 2017
  Elismerő oklevél az ÚNKP témavezetője számára (PTE rektor)
2017. NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Folyóirat
 1. Libelli Archaeologici Seria Nova
Folyóirat
 1. Specimina Nova
 2. Ókortudományi Dolgozatok
 3. Studia Epigraphica Pannonica
 4. Hungarian Polis Studies
 5. István Hahn Lecturers
Projekt
 1. 2002-2016 - Környe: koracsászárkori település és későcsászárkori erőd
Ösztöndíj
 1. 2002 - Doktoranden Kolloquium (Heidelberg, Németország)
 2. 2009 - Mainzi Egyetem kutatási ösztöndíja (Németország)
 3. 2008-2011 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Csoport
 1. 2021 - NKE Római Állam- és Tartományigazgatás Kutatóműhely
Leírás
 1. Pannoniciani sacerdotes. A szervezett vallási élet principatuskori vezetői. PTE BTK, Pécs, 2006.

 2. Daciai papság. Martin Opitz Kiadó, Bp., 2007.

 3. Tituli Aquincenses (Vol. I.), Pytheas Nyomda, Bp., 2009. [Társszerk.: Kovács P.]

 4. ’Quaestiones Valerianae’. A belső valeriai katonai objektumok szervezési kérdései, az erődök szpólia-adatai és az újabb környei kutatások. Libelli Archaeologici S. N. Suppl. III, Bp., 2018.

 5. Jogélet Erdély területén az ókorban. 1.1. Bevezetés 1.2. Ókori jogrendszerek 1.2.1. A Dák Királyság 1.2.2. Dacia provincia és a római közjog 1.2.4. A késő-császárkori terving törvénymondók kora. In: Veress E. (szerk.): Erdély jogtörténete [2. bővített javított kiad.]. Bp.-Kolozsvár, 2020. 21-68, 88-103.

Rövidítésjegyzék