Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Vitári Zsolt

a német ifjúsági mozgalom,a Hitlerjugend, a nemzetiszocializmus, a náci párt- és államszervezet, a weimari és a náci Németország, magyar-német kapcsolatok a 20. században, a magyarországi németség helyzete

1975.11.23.
Pécs
?
PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 2003
  2006
  MTA-PTE
  „Európa és Magyarország" Kutatócsoport
 2. 2006
  2007
  PTE BTK
  Modernkori Történeti Tanszék
 3. 2007
  2011
  MTA-PTE
  „Európa, Magyarország és Ibero-Amerika" Kutatócsoport
 4. 2007
  2011
  PTE BTK
  Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
 5. 2011
   
  PTE BTK
  Modernkori Történeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 2001
  PTE BTK
  történelem-német szakos bölcsész és középiskolai tanár
2015
2008
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2016
   
  PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2021
   
  PTE BTK Történettudományi Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2002-2003
  Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bundesarchiv Berlin, Németország
 2. 2007
  Ludwig-Maximilians-Universität, München, Németország
 3. 2007, 2008
  Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, Németország
 4. 2007, 2008
  Universität Rostock, Németország (1-1 hónap)
 5. 2012
  Lastenausgleichssarchiv, Bayreuth, Németország
Kezdő év
Szervezet
 1. 2001
  Magyar Történelmi Társulat
 2. 2009
  MTA Köztestülete
 3. 2009
  Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa
Év
Kitüntetés
 1. 2006
  MTA PAB és „Dél-Dunántúl a tudomány támogatásáért" Alapítvány tudományos pályázata - II. díj
 2. 2009
  Akadémiai Ifjúsági Díj
aktív
Folyóirat
 1. Kutatási Füzetek 8-20 (2001-2013)
 2. Habilitációs Füzetek 1-3. (2002-2004)
 3. Specimina Nova pars Secunda (2005)
Projekt
 1. 1999-2001 - A Hitlerjugend Hochland-tábora
 2. 2001-2008 - A Hitlerjugend külföldi kapcsolatai
 3. 2002-2004 - Közép-Európa és a közép-európai fogalom változásai a 20. században
 4. 2007-2011 - Magyarságkép Németországban a 20. század második felében
 5. 2011-2017 - Gyermek és ifjúság a magyarországi németeknél és politizálódásuk az 1930-as és 1940-es években
Ösztöndíj
 1. 1997-1998 - DAAD-ösztöndíj (Universität Rostock, Németország)
 2. 2000 ERASMUS-ösztöndíj (Universität Köln, Németország)
 3. 2000 - Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány: „Diákok a tudományért"
 4. 2002-2003 - DAAD-ösztöndíj (Universität Potsdam, Németország)
 5. 2011-2014 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Leírás
 1. A Hitlerjugend és Délkelet–Európa. Gondolat Kiadó, Bp., 2012.

 2. Volksbund és ifjúság. Dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből 1925-1944. Kronosz Kiadó, Pécs, 2015. [Szerk.]

 3. Generációs szocializáció és/vagy etnikai mobilizáció. Magyarországi német fiatalok a Volksbundban és a Német Ifjúság előkészítése. In: Eiler F., Tóth Á. (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek. Társadalomtudományi Kutatóközpont-Argumentum Kiadó, Bp., 2020. 143-166.

 4. A Magyarországi „Német Ifjúság” működésének kezdetei. Engedélyezés, legalizálás, állami kontroll. Századok, 2021/155 (1): 135-175.

 5. A német ifjúsági mozgalom a két világháború közötti Magyarországon mint identitást erősítő intézmény. Kisebbségi remények és többségi restrikciók. In: Vitári Zs. (szerk.): Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewann zum 65. Geburtstag, Universität Pécs, Pécs, 2009. 145-164.

Leírás
 1. Czeferner D.: A hallgató nem évszámgyűjtemény vagy lexikon. Interjú Vitári Zsolttal. Újkor.hu, 2017.04.01. https://ujkor.hu/content/a-hallgato-nem-evszamgyujtemeny-vagy-lexikon-interju-vitari-zsolttal

 2. Barta A.: Interjú a Történettudományi Intézet mentoraival. Pécsi Egyetemisták Magazinja (online), 2021.10.25. https://pecsiegyetemistakmagazinja.hu/tortenettudomany-intezet-mentor/

 3. Z generáció: Kutatói portrék - Dr. Vitári Zsolt. Gyermek és ifjúság a magyarországi németeknél. PTE Univ TV, 2015.03.16. https://www.youtube.com/watch?v=hLfbPuFA9V8

 4. Ormos M.: Remények és csalódások. Kossuth Kiadó, Bp., 2017.

 5. Czeferner D., Szőts Z. O., Szőts-Rajkó K. (szerk.): Történészek története. Kutatók hivatásukról, pályájukról, eredményekről. Újkor Alapítvány-Fakultás Kiadó, Pécs, 2018.

A Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja 2015 óta.

Rövidítésjegyzék