Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Huszár Zoltán

művelődéstörténet, oktatás- és neveléstörténet, múzeumtörténet (19–20. század), a Duna, mint integráló tényező Közép-Európában a 19–20. században, gazdaság- és ipartörténet a 19-20. századi Magyarországon

1960.06.08.
Celldömölk
?
PTE KPVK
Kar
 1. JPTE TK
 2. JPTE BTK
 3. PTE FEEK
 4. PTE BTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1991
  2006
  JPTE TK/JPTE BTK/PTE BTK
  Történelem Tanszék (meghívott előadó)
 2. 2006
  2009
  PTE FEEK
  Pedagógia Tanszék
 3. 2009
  2018
  PTE FEEK/KPVK
  Kultúratudományi Intézet/Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet
 4. 2018
   
  PTE BTK
  Művelődéstudományi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1983
  JPTE TK
  magyar-történelem szakos ált. iskolai tanár
 2. 1987
  ELTE BTK
  történelem
 3. 1989
  ELTE BTK
  új- és legújabbkori történeti muzeológia
2013
2008
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 2011
  2015
  PTE FEEK Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 2. 2012
  2018
  PTE FEEK/KPVK Kultúratudományi Intézet/Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet
  igazgató
 3. 2018
  2021
  PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet
  igazgató
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 2008
  TU Bergakademie Freiberg, Németország
 2. 2009
  Hochschule Zittau/Görlitz, Németország
 3. 2013
  Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Csehország
 4. 2017
  Universita degli Studi di Verona, Olaszország
 5. 2017
  Vytautas Magnus University, Kaunas, Litvánia
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MTA Filozófiai és Történettudományok Bizottsága
 2.  
  MTA PAB II. sz. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága
 3.  
  Magyar Múzeumi Történész Társulat
 4. 2005
  Donauschwäbisches Zentralmuseum Tudományos Tanácsadó Testülete
 5.  
  Pécs Története Alapítvány
Év
Kitüntetés
 1. 2001
  „Díszoklevél Pécsvárad Város Millenniumi programjainak támogatásáért"
aktív
Folyóirat
 1. Pécsi Szemle (1998-2002)
 2. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve
 3. Történeti Muzeológiai Szemle
 4. Tudásmenedzsment
Projekt
 1. 1996-1998 - „Európa és Magyarország a 19–20. században” kutatási projekt
Ösztöndíj
 1. 1992-1993 - Europa Institut (Budapest/Bécs)
 2. 1995-1996 - Osztrák–Magyar Akcióalapítvány ösztöndíja (Bécs, Ausztria)
 3. 1999-2000 - Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Osztrák–Magyar Közös Múlt Szakalapítvány ösztöndíja
 4. 2003 - Klebelsberg Kuno Ösztöndíj (Bécs, Ausztria)
Leírás
 1. A Pécsi–Baranyai Múzeumok egy évszázada. [Társszerz.: B. Horváth Cs.] In: Huszár Z. (szerk.): Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 48–49. 2003–2004. Pécs, 2004. 5–88.

 2. Die Grundschulen der Donau–Dampfschifffahrtsgesellschaft im Pécser Bergrevier (1868–1938/1944). In: Sári M., Badura, H., Hampel, D., Huszár Z., Majdán J., Varga Gy. (szerk): Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte – Theorie – Methoden – Praxis. Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Bécs, Ausztria, 2011. 89–103.

 3. Die Museen im Südtransdanubien im 20. Jahrhundert, insbesondere in Pécs (Fünfkirchen) und in der Baranya. (Museumshistorische Skizze). In: Hess, M. (szerk.): Entwicklungen und Aufgaben von Gedächtnisorten in der Erinnerungskultur im pannonischen Raum vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Eisenstadt, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf, Mogersdorf, 42, 2012. 127–152.

 4. A Duna vonzásában. Fejezetek a Dunagőzhajózási Társaság történetéből. Válogatott tanulmányok. Virágmandula Kft., Pécs, 2013.

 5. Artikel und Reflexionen aus Lajos Kossuths Pester Zeitung (Pesti Hírlap) von Südtransdanubien (1841-1844). In: Civilia: Revue pro Oborovou Didaktiku Spolecenskych ved, Olomouc, 2018/9 (1): 39-73.

Leírás
 1. Hodnik I.: Múzeum és egyetem kézfogója. Új Dunántúli Napló, 1999.04.08., 1.

 2. Marton E.: Múzeumigazgatók. Portré: Huszár Zoltán a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóság (Janus Pannonius Múzeum) igazgatója. Múzeumi Hírlevél. 1999/20 (12): 342-343.

 3. Csató A.: Száz év tükrében a múzeumokról. Pécs Hírek, 2004.12.02., 1.

 4. WW 629.

 5. Interjú: Huszár Zoltán. PTE BTK Alumni Közösségi Portál honlapja. 2009.09.18. https://btk.pte.hu/hu/alumni/interjuk/huszar-zoltan

A Donauschwäbisches Zentralmuseum (Ulm, Németország) Tudományos Tanácsadó Testületének 2005- 2011 között volt a tagja. A Pécs Története Alapítvány kuratóriumi tagja (1992-) és kuratóriumi titkára (1992–2005) Szerkesztőbizottsági tagja a következő szakmai lapoknak: Történeti Muzeológiai Szemle (2002 óta), Tudásmenedzsment (2021 óta), JPMÉ (1998-2006)

Rövidítésjegyzék