Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Deák János

ószövetségi teológia, bibliafordítás

1883.01.11.
Sajógömör
1961.06.07.
Marcali
ETE EHK
Kar
 1. ETE Kollégiumok és Diákjólét
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1923
  1949
  ETE EHK
  Ószövetségi Írásmagyarázat és Teológiai Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1907
  Baseli Egy.
  bölcsészdoktori oklevél
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Eperjesi Evangélikus Teológiai Akadémia
  teológia
 2.  
  Hallei Egy.
  teológia
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1923
  ETE EHK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1922
  1942
  Evangélikus Teológusok Otthona
  igazgató
 2. 1923
  1949
  ETE EHK Ószövetségi Írásmagyarázat és Teológiai Tanszék
  tanszékvezető
 3. 1930
  1931
  ETE EHK
  dékán
 4. 1934
  1935
  ETE EHK
  dékán
 5. 1939
  1940
  ETE EHK
  dékán
 6. 1945
  1946
  ETE EHK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1907
  Basel
 2. 1912-1913
  Basel
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Luther Társaság
 2.  
  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
 3.  
  Magyarországi Kékkereszt Társaság
 4.  
  Hallei Magyar Egylet
 5.  
  Társadalomtudományi Társulat
1949
nyugdíj
Folyóirat
 1. Józanság (Magyarországi Kékkereszt Egylet folyóirata)
Leírás
 1. Az állami felügyelet a protestáns felsőbb oktatásban. Eperjes, 1909.

 2. A valláserkölcsi individualizmus az Ó-testamentumban. Eperjes, 1909.

 3. Die Gottesliebe in den alten semitischen Religionen. Eperjes, 1914.

 4. A háború és az Ó-Testamentom. Theológiai szaklap, 1915/3-4. 233-265.

 5. Ótestamentumi írásmagyarázat, Izráel története és az ótestamentumi bibliai theológia újabb irodalma és problémái. Theológiai Értesítő, 1916.

 6. A keresztyénség és az Ótestamentum. Sopron, 1930.

Leírás
 1. KISS 49.

 2. SZABÓ 154-155.

 3. RAVASZ III.

 4. BENKE 52-54.

 5. MEMORIA 109.

 6. Keveházi L.: Dr. D. J. emlékezete. Evangélikus Élet, 2008/50.

Rövidítésjegyzék