Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Karner Károly

újszövetségi írásmagyarázat és filológia, egyháztörténet; helytörténet (Sopron)

Karner Károly Frigyes, Karner F. Károly, Friedrich Karl Karner, Kovács Károly
1897.03.03.
Kőszeg
1984.10.25.
Sopron
ETE EHK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1924
  1950
  ETE EHK
  Újszövetségi Írásmagyarázat és Rendszeres Teológia Segédtudományainak Tanszéke
Év
Egyetem
Szak
 1. 1923
  Lipcsei Egy.
  teológia szakos tanári oklevél
 2. 1925
  PPTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél
 3. 1927
  Lipcsei Egy.
  teológiai licenciátusi vizsga
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Soproni Evangélikus Teológiai Főiskola
   
 2. 1925
  PPTE BTK
   
1927
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1929
  ETE EHK
  ny. rk. tanár
 2. 1932
  ETE EHK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1924
  1929
  ETE EHK Újszövetségi Írásmagyarázat és Rendszeres Teológia Segédtudományainak Tanszéke, mb.
  tanszékvezető
 2. 1929
  1950
  ETE EHK Újszövetségi Írásmagyarázat és Rendszeres Teológia Segédtudományainak Tanszéke
  tanszékvezető
 3. 1936
  1937
  ETE EHK
  dékán
 4. 1941
  1942
  ETE EHK
  dékán
 5. 1949
  1950
  ETE EHK
  dékán
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1920-1921
  Lipcse
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
 2. 1940
  Hittudományi Kar Hallgatói Ifjúsági Körének tanárelnöke
A Kar megszűnése után a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia tanára
Folyóirat
 1. Keresztyén Igazság (1934-1944)
Folyóirat
 1. Theologia Hungarica
Leírás
 1. A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Debrecen, 1931.

 2. Máté evangéliuma. Sopron, 1935.

 3. Evangélium, magyarság. Győr, 1942.

 4. Állam és felsőbbség az Újszövetségben. Pécs, 1943.

 5. A testté lett Ige. Bp., 1950.

 6. Két soproni vonatkozású nyomtatvány 1681-ből, I-II. Soproni Szemle, 1966/1. 73-78.; 1966/2. 159-162.

 7. Zwei unbekannte Drucke von Luther-Schriften in Sopron. Magyar Könyvszemle, 1968/3. 262-263.

 8. (Kovács Károly:) Hellenizmus, Róma, zsidóság. Köln-Bécs, 1969.

 9. Apokalipszis. Bécs, 1974.

Leírás
 1. SZABÓ 444.

 2. KISS 50.

 3. RAVASZ III.

 4. Veöreös I.: K. K. - tudós az egyház szolgálatában. Theologiai Szemle, 1985/3. 155-158.

 5. Dóka Z.: lic. Dr. K. K. professzor halálának 10. évfordulóján. Keresztyén Igazság, 1994/24. 19-21.

 6. BENKE 100-102.

 7. MEMORIA 110.

 8. K. K. ny. professzor levelei. Keresztyén Igazság, 2007/76. 34-39.

 9. Zászkaliczky P.: Ötven éve történt - Dr. Wiczián Dezső, dr. K. K. és dr. Sólyom Jenő professzorok eltávolítása az Evangélikus Teológiai Akadémiáról. Keresztyén Igazság, 2008/79. 28-37.

Rövidítésjegyzék