Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Degré Alajos

a Négyeskönyv perjogi anyaga, büntetőjogi elvei; az erdélyi büntetőjog; a középkori magyar halászati jog, házasságjog; magyar jobbágyság vagyonjoga

1909.05.18.
Zalaegerszeg
1984.04.10.
Zalaegerszeg
PTE/JPTE ÁJK
Kar
 1. ETE JÁK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1949
  1951
  ETE JÁK
  Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
 2. 1951
  1957
  PTE ÁJK
  Jogtörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1931
  PPTE JÁK
  jogtudomány
Év
Szak
 1. 1936
  egységes bírói és ügyvédi vizsga
1939
1955
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1952
  1957
  PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1934-1935
  Párizs
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  MJSZ Jogtörténeti Bizottsága
 2.  
  TIT Történeti Osztálya Országos Vezetősége
Az 1956-os forradalmi szerepvállalása miatt elbocsátották, a Szolnoki, majd Zalaegerszegi Állami Levéltárba kerül, 1960-1973 között a Zala Megyei levéltár igazgatója
Folyóirat
 1. Zalai Gyűjtemény (1974-1984)
Folyóirat
 1. Zalai Tükör
Leírás
 1. A Négyeskönyv perjogi anyaga. Bp. 1935.

 2. A Négyeskönyv büntetőjogi elvei. Bp., 1936.

 3. Magyar halászati jog a középkorban. Bp., 1939.

 4. A feudális gyámsági jog Magyarországon. Pécs, 1955.

 5. A magyar bírósági szervezet és perjog története. Bp., 1961. [Társszerz.: Bónis Gy., Varga L.]

 6. Az egervári vár története. Zalaegerszeg, 1965. [Társszerz.: Gergelyffy A., Valter I.]

 7. A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig. Bp., 1977.

Leírás
 1. CSIZMADIA 1980. 246-248.

 2. RAVASZ 1983. IV. 407.

 3. Csizmadia A.: D. A. JKözl, 1984/8. 465-466.

 4. Máthé G.: D. A. (1909-1984). Századok, 1984/3. 616-617.

 5. Kapiller I.: D. A. (1909-1984). LevSzle, 1985/1. 98-99.

 6. Kállay I.: D. A. (1909-1984). Levéltári közlemények, 1985/1. 137.

 7. Turbuly É.: D. A. tudományszervező tevékenysége. LevSzle, 1994/3. 32-37.

 8. Máthé G. - Zlinszky J. (szerk.): Degré Alajos emlékkönyv. Bp., 1995.

 9. Németh József: D. A. - Állam- és jogtörténeti bibliográfiák. Bp., 2001.

 10. Béli G.: D. A., a jogtörténész. Jura, 2006/2. 5-13.

 11. Bató Sz.: D. A. emlékezete. Jogelméleti szemle, 2009/3.

 12. Kiss G.: D. A., Zala megye történetírója. Pannon tükör, 2009/6. 47.

 13. MÉL IV. 183.

 14. Dr. D. A. iratai. In: Rozs A. (szerk.): Pécs és Baranya 1956-ban - Baranyai történelmi közlemények 3. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve 2008. BML, 2008. 390-392.

 15. Molnár A. (szerk.): Levéltáros elődeink. D. A. és Szabó Béla munkássága. Zalaegerszeg, 2006.

fotó – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg)

Rövidítésjegyzék