Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Benedek Ferenc

római magánjog, büntetőjog, római vagyonjog

1926.01.30.
Ozmánbük
2007.02.15.
Pécs
PTE/JPTE ÁJK
Kar
 1. PTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1950
  1953
  PTE ÁJK
  Polgári Perjogi Tanszék
 2. 1953
  1955
  PTE ÁJK
  Eljárásjogi Tanszék
 3. 1955
  1981
  PTE ÁJK
  Római Jogi Tanszék
 4. 1976
  1977
  PTE ÁJK
  Családjogi Tanszék
 5. 1982
  1991
  JPTE ÁJK
  Állam- és Jogtörténeti Tanszék Római Jogi Csoport
 6. 1991
  1993
  JPTE ÁJK
  Római Jogi Tanszék
 7. 1993
  2006
  JPTE ÁJK/PTE ÁJK
  Jogtörténeti és Római Jogi Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1951
  PTE ÁJK
   
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1944-1945
  Szombathelyi Hittudományi Főiskola
   
1969
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1978
  PTE ÁJK
   
1996
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1965
  1981
  PTE ÁJK Római Jogi Tanszék
  tanszékvezető
 2. 1978
  1981
  PTE ÁJK
  dékán
 3. 1985
  1991
  JPTE ÁJK Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 4. 1991
  1993
  JPTE ÁJK Római Jogi Tanszék
  tanszékvezető
 5. 1993
  1995
  JPTE ÁJK Jogtörténeti és Római Jogi Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1961
  Róma
 2. 1965
  Krakkó
 3. 1969
  Zágráb, Graz, Olaszország, Bratislava
 4. 1983
  Olaszország
Kezdő év
Szervezet
 1. 1980
  MTA Doktori Tanácsa Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága
 2.  
  Societé Internationale des Droits de l'Antiquité
 3.  
  Gruppo di Recersa sulla Diffusione del Diritto Romano
 4.  
  Ókortudományi Társaság
 5.  
  MJSZ Polgári Jogi Szekciója
Év
Kitüntetés
 1. 1967
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 2. 1974
  Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója
 3. 1992
  Baranya megye Tudományos és Felsőoktatási Díja
 4. 1994
  Szent-Györgyi Albert-díj
 5. 2000
  Pécs Város Milleneumi Díja
 6. 2002
  Széchenyi-díj
1996
nyugdíj
Leírás
 1. Die iusta causa traditionis im römischen Recht. AJurASH, IV. tom. 1962. 117-171.

 2. A Senatus Consultum Silanianum. Bp., 1963.

 3. Pénzjutalom és kondikció a római jogban. Bp., 1966.

 4. A jogalap nélküli gazdagodási kötelem létesítő tényei a klasszikus római jogban. In: Pap T. (szerk.): Jubileumi tanulmányok II. Pécs, 1967. 51-79.

 5. Die Conventio in manum und die Förmlichkeiten der Eheschliessung im römischen Recht. Pécs, 1978.

 6. Eigentumserwerb an Früchten im römischen Recht. Pécs, 1979.

 7. A probatio diabolica kérdéséhez. In: Ádám A. - Benedek F. - Szita J. (szerk.): Jogtörténeti Tanulmányok: Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Pécs 1980. 31-46.

 8. Derelictio, occupatio, usucapio. Jogtörténeti Tanulmányok, 1983. 7-31.

 9. Ursprung und Funktion der actio Publiciana. AUSz: Acta juridica et politica, 1985. Tom. 33. Fasc. 4. 71-91.

 10. Tartozatlan kifizetés a római jogban. Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből, 1987.

 11. Marx und das römische Eigentumsrecht: Die Sicherheit des rechtsgeschäftlichen Verkehrs und das römische Eigentumsrecht. ndex Quaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law, 1988/16. 9-14.

 12. Római magánjog (Dologi és kötelmi jog). Pécs, 1993.

Leírás
 1. AnnalesUniv 1978-1981. 41.

 2. RÚL II. 765.

 3. KK 2000. 146.

 4. Madarász G. I.: A jogi mesterség lelke - B. F., a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője. Magyar Felsőoktatás, 2001/9. 54-55.

 5. Páva I.: In memoriam B. F. professor emeritus. PSzle, 2007/nyár 124-125.

 6. B. F. publikációinak bibliográfiája. Jogtörténeti tanulmányok, 2008/9. 377-380.

 7. Pókecz Kovács A.: B. F. életműve (1926-2007). Jura, 2008/2. 183-196.

 8. Pókecz Kovács A.: B. F. In: Kajtár I. (szerk.): Pécsi jogászprofesszorok emlékezete (1923-2008). Pécs, 2008. 261-278.

 9. Pókecz Kovács A.: B. F. a könyvtárépítő jogtudós (1926-2007). In: Kokovai Sz. - Pohánka É. (szerk.): Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. Pécs. 2009. 273-282.

 10. PL I. 100.

fotó – PTE

Rövidítésjegyzék