Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Holub József

középkori magyar történelem, jogtörténet

1885.04.04.
Magyarország (Szlovákia)
Alsókubin
1962.03.28.
Pécs
ETE BNYTK
Kar
 1. ETE JÁK
 2. ETE Kollégiumok és Diákjólét
 3. ETE Könyvtár
 4. PTE/JPTE ÁJK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1923
  1938
  ETE BNYTK
  Magyar Történelmi Intézet
 2. 1934
  1935
  ETE BNYTK
  Világtörténeti Intézet
 3. 1938
  1950
  ETE JÁK
  Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
 4. 1946
  1950
  ETE JÁK
  Egyházjogi Tanszék
 5. 1950
  1952
  PTE ÁJK
  Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1908
  BTE BTK
  latin–történelem szakos középiskolai tanári oklevél
 2. 1909
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél latin-történelem tárgykörből
 3. 1920
  BTE JÁK
  államtudomány
1920
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1923
  ETE BNYTK
  ny. rk. tanár
 2. 1924
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
 3. 1938
  ETE JÁK
  ny. r. tanár
1923
1945
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1923
  1938
  ETE BNYTK Magyar Történelmi Intézet
  igazgató
 2. 1928
  1928
  ETE Könyvtár, mb.
  igazgató
 3. 1929
  1930
  ETE Könyvtár, mb.
  igazgató
 4. 1929
  1930
  ETE BNYTK
  dékán
 5. 1932
  1934
  ETE BNYTK I. sz. Klasszika-Filológiai Intézet, mb.
  igazgató
 6. 1934
  1935
  ETE Könyvtár, mb.
  igazgató
 7. 1934
  1935
  ETE BNYTK Világtörténeti Intézet, mb.
  igazgató
 8. 1938
  1950
  ETE JÁK Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
 9. 1942
  1947
  Erzsébet Kollégium
  igazgató
 10. 1943
  1944
  ETE JÁK
  dékán
 11. 1944
  1945
  ETE
  rektor
 12. 1946
  1950
  ETE JÁK Egyházjogi Tanszék
  tanszékvezető
 13. 1950
  1952
  PTE ÁJK Alkotmány- és Jogtörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1902. tavasz
  Róma
 2. 1905. nyár
  Genf
 3. 1907. ősz
  Németország
 4. 1912. tavasz
  Franciaország
 5. 1913
  Olaszország
 6. 1915. nyár
  Németország
 7. 1915-1918
  több ízben Bécs
 8. 1921. jan.-márc.
  Párizs
 9. 1921. dec. - 192. jan.
  Brüsszel
Kezdő év
Szervezet
 1. 1909
  Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
 2. 1909
  MTT
 3. 1920
  Szent István Akadémia
 4. 1920
  Magyar Külügyi Társaság
 5. 1923
  Société d' Histoire du Droit
1952
nyugdíj
Folyóirat
 1. Turul (1914-1924)
Leírás
 1. Istvánffy Pál. In: Pintér J. (szerk.): Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanári működésének emlékére. Bp., 1912. 222–237.

 2. A főispán és alispán viszonyának jogi természete. Adatok középkori vármegyei közigazgatásunk történetéhez. Bp., 1917.

 3. Az életkor szerepe középkori jogunkban és az "időlátott levelek". Századok, 1921. 32-76., 212-235.

 4. Zala megye története a középkorban. 1. A megyei és egyházi közigazgatás története. Pécs, 1929.

 5. A magyar alkotmánytörténelem vázlata. 1. köt. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. Pécs, 1944.

 6. Magyar alkotmánytörténelem. 2. köt. 1. füz. 1526-1740. Pécs, [1947.]

 7. Általános jogtörténelem. Pécs, 1950.

Leírás
 1. SZABÓ 388-396.

 2. Komjáthy M.: H. J., 1885–1962. Levéltári Közlemények, 1962/2. 304–305.

 3. Csizmadia A.: A jogtörténeti oktatás a pécsi tudományegyetemen a két világháború között. Kérészy Zoltán és H. J. munkássága. In: Pap T. (szerk.): Jubileumi Tanulmányok 2. Pécs, 1967. 107–128.

 4. Ádám A. (szerk.): Dr. H. J. és Dr. Irk Albert pécsi professzorok munkássága. (Studia iuridica auctoritate universitatis Pécs publicata, 109.) Pécs, 1986.

 5. BENKE 88-90.

 6. Kajtár I.: H. J. (1885–1962). In: Hamza G. (szerk.): Magyar Jogtudósok 2. Bp., 2001. 119–128.

 7. Nagy J. T. – Sz. G.: Ecsetvonások H. J. tudományos portréjához. In: Dobos Gy. (szerk.): Tolna megyei levéltári füzetek, 11. Szekszárd, 2006. 159–183.

 8. Szekeres R. (szerk.): Történészek és jogtörténészek H. J.-ről. (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, 9. Új sorozat, 6.) Pécs, 2006.

 9. Szeberényi G.: H. J. és a Tagányi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” történészprofesszori egzisztencia lehetőség-feltételei az 1920-as évek elején. Per aspera ad astra, 2014/2. 117-137.

 10. Szeberényi G.: A levéltárnok és „tanítványa”. Historiográfiai háttérrajz Tagányi Károly és H. J. történetírásának összefüggéséhez. In: Csóka-Jaksa H. – Schmelczer-Pohánka É. – Szeberényi G. (szerk.): Pedagógia – Oktatás – Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes születésnapjára. Pécs, 2014. 455–474.

 11. Peres Zs.: Kérészy Zoltán és H. J. In: PJPE 123-134.

 12. Kajtár I.: H. J. emlékezete. Baranya, 1990/1. 101-103.

 13. Delacasse K.: H. J., a jogtörténész. Baranya, 1996-1997. 299-305.

Rövidítésjegyzék