Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Hodinka Antal

szláv filológia, magyar-szláv kapcsolattörténet, a ruszinok története, Pécs város története, forráskiadás

1864.01.13.
Ladomér
1946.07.15.
Budapest
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1914
  1923
  ETE BNYTK
  Magyar Történelmi Intézet
 2. 1923
  1934
  ETE BNYTK
  Világtörténeti Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1891
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél szláv filológia, történelem és oklevéltan tárgykörökből
 2. 1896
  BTE HK
  teológia
Időszak
Egyetem
Szak
 1. 1882-1886
  Bp.-i Központi Papnevelő Intézet
   
 2.  
  Institut für Geschichtsforschung (Bécs)
  diplomatika, paleográfia
 3. 1889-1891
  Bécsi Egy.
  szlavisztika
1905
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1914
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
1910
1933
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1914
  1923
  ETE BNYTK Magyar Történelmi Intézet
  igazgató
 2. 1918
  1919
  ETE BNYTK
  dékán
 3. 1923
  1934
  ETE BNYTK Világtörténeti Intézet
  igazgató
 4. 1926
  1927
  ETE BNYTK
  dékán
 5. 1932
  1933
  ETE
  rektor
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1895-1895
  Róma
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Levéltárosok és Könyvtárosok Egyesülete
 2.  
  Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
 3.  
  Magyar Nyelvtudományi Társaság
 4.  
  Magyar Felsőoktatásügyi Egyesület
 5.  
  Felvidéki Tudományos Társaság
1934
nyugdíj
Ösztöndíj
 1. 1889/90. Osztrák Történeti Intézet, kultuszminiszteri ösztöndíj
Leírás
 1. A szerb fejedelemség viszonya Magyarországhoz. Bp., 1889.

 2. A szerb történet forrásai és első kora. Bp., 1891.

 3. Egyházunk küzdelmei a bosnyák bogumil eretnekekkel. Bp., 1887.

 4. Magyarország melléktartományainak oklevéltára. I. A horvát véghelyek oklevéltára, 1490-1527. Bp., 1903.

 5. A munkácsi görög-katolikus püspökség története. Bp., 1909.

 6. Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bp., 1916.

 7. A kárpátaljai ruthének lakóhelye, gazdaságuk és multjuk. Bp., 1923.

 8. Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rácz dulásról. Pécs, 1932.

 9. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és a "gens fidelissima". Pécs, 1937.

Leírás
 1. Szabó P.: H. A. Pécs, 1934.

 2. SZABÓ 381-388.

 3. Sziklay L.: H. A., a modern magyar szlavisztika egyik úttörője. Filológiai Közlemények, 1978/2. 223-226.

 4. Udvari I. (szerk.): H. A. Emlékkönyv. Tanulmányok H. A. tiszteletére. Nyíregyháza, 1993.

 5. H. A., a ruszin történelem kutatója (1864-1946). In: Udvari I.: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. (Vasvári Pál Társaság füzetei 9.) Nyíregyháza, 1994.

 6. F. Font M.: H. A. (1864-1946). Baranya, 1996/1997. 295-298.

 7. BENKE 85-87.

 8. MEMORIA 23.

 9. Földvári S.: H. A. emlékezete. Baranya, 1994/1995. 107-111.

 10. Páll I. - Udvari I.: H. A. kárpátukrán népi építészetre vonatkozó jegyzetei. In: Cseri M. - Balassa M. I. - Viga Gy. (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Miskolc - Szentendre, 1989. 181-189.

 11. Cs. S.: H. A. In: Fónod Z. (főszerk): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-2004. 2. jav. bőv. Madách-Posonium, 2004. 152.

Rövidítésjegyzék