Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Halasy-Nagy József

filozófia

Nagy József
1885.04.02.
Ercsi
1976.05.06.
Hajdúszoboszló
ETE BNYTK
Kar
 1. ETE Könyvtár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1921
  1940
  ETE BNYTK
  Filozófiai Intézet
 2. 1923
  1924
  ETE Könyvtár
   
 3. 1932
  1934
  ETE BNYTK
  I. sz. Klasszika-Filológiai Intézet
 4. 1935
  1937
  ETE BNYTK
  Pedagógiai Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1906
  BTE BTK
  görög-latin szakos középiskolai tanári oklevél
 2. 1907
  BTE BTK
  bölcsészdoktori oklevél filozófiából
1916
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1921
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1921
  1940
  ETE BNYTK Filozófiai Intézet
  igazgató
 2. 1923
  1924
  ETE
  rektor
 3. 1923
  1924
  ETE Könyvtár
  igazgató
 4. 1927
  1928
  ETE BNYTK
  dékán
 5. 1932
  1934
  ETE BNYTK I. sz. Klasszika-Filológiai Intézet, mb.
  igazgató
 6. 1935
  1936
  ETE BNYTK
  dékán
 7. 1935
  1937
  ETE BNYTK Pedagógiai Intézet, mb.
  igazgató
 8. 1935
  1940
  ETE BNYTK Középiskolai Tanárképző Intézet
  igazgató
 9. 1936
  1937
  ETE BNYTK
  dékán
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Filozófiai Társaság
 2.  
  Magyar Pedagógiai Társaság
 3.  
  Magyar Lélektani Társaság
 4.  
  Magyar-Francia Kultúrliga
 5.  
  Országos Felsőoktatási Tanács
 6.  
  Országos Közoktatási Tanács
 7.  
  Országos Ösztöndíjtanács
 8.  
  Külügyi Társaság
 9.  
  Kisfaludy Társaság
HMTE BNYTK Filozófia Tanszékének vezetője
Folyóirat
 1. Athenaeum
 2. Pannonia
 3. Pantheon
Leírás
 1. A görög atomista fizikusok filozófiájának alapvonalai. Bp., 1907.

 2. Taine. A 19. század pozitivizmusa. Bp., 1922.

 3. A mai filozófia főirányai. Bp., 1923.

 4. Az ethika alapvonalai. Pécs-Bp., 1925.

 5. Két filozófus: Platon és Kant. Bp., 1925.

 6. A filozófia egyetemi tanulmányozása. Pécs, 1927.

 7. A psychologia főkérdései. Pécs, 1927.

 8. A filozófia története. Bp., 1927.

 9. A filozófia nagy rendszerei. Bp., 1929.

 10. Pauler Ákos. Bp., 1933.

 11. Madách bölcsessége. Bp., 1934.

 12. A filozófia kis tükre. Bp., 1937.

 13. Politika és erkölcs. Bp., 1939.

 14. Ember és világ. Bp., 1940.

 15. A politikai tudomány kezdetei: Platon és Aristoteles. Bp., 1942.

 16. Táj és egyetem. Szeged, 1942.

 17. Történeti bevezetés a filozófiába. Bp., 1942.

 18. Az ember lelki élete. Bp., 1943.

 19. Sík Sándor "esztétiká"-ja. Szeged, 1943.

 20. Aristoteles "Etiká"-ja. Pécs, 1943.

 21. A filozófia. Bp., 1944.

 22. Az erkölcsi élet. Szerkesztette és a kéziratokat sajtó alá rendezte: Deák T., Laczkó S., Varga P. Kolozsvár–Szeged, 2002.

 23. Summa vitae. Önéletrajzi vázlat. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historiae Literarum et Artium, 2. Szeged, 1999. 207-237.

Leírás
 1. SZABÓ 343-351.

 2. BENKE 79–81.

 3. MEMORIA 22.

 4. Somos R.: Az etika munkása. Jelenkor, 2003/12. 1239.

 5. Szabó G.: H.-N. J. élete és munkássága. In: PJPE 81-92.

 6. Gáspár G.: H.-N. J., a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem rektora, tudományszervező filozófus. PSzle, 2008/2. 76-80.

 7. Zóka P.: H.-N. J. rektori tevékenysége a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem élén, 1923-1924. Baranyai történelmi közlemények, 2014/6. 315-333.

 8. Deák T. – Klukovicsné Paróczy K. – Ráczné Mojzes K. – Szabó É.: H.-N. J. írásai. Bibliográfia. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historiae Literarum et Artium, 2. Szeged, 1999. 239-262.

Rövidítésjegyzék