Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Birkás Géza

irodalomtörténet, francia irodalom

1879.08.01.
Köveskál
1951.10.15.
Szeged
ETE BNYTK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1923
  1940
  ETE BNYTK
  Francia Intézet
Év
Egyetem
Szak
 1. 1902
  BTE BTK
  magyar–francia szakos bölcsészdoktori és középiskolai tanári oklevél
1922
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1923
  ETE BNYTK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1923
  1940
  ETE BNYTK Francia Intézet
  igazgató
 2. 1928
  1929
  ETE BNYTK
  dékán
 3. 1938
  1939
  ETE
  rektor
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1906
  Franciaország
 2.  
  Olaszország
 3.  
  Anglia
 4.  
  Belgium
 5.  
  Svájc
 6.  
  Ausztria
Kezdő év
Szervezet
 1. 1927
  Szent István Akadémia
 2.  
  Félibrige
 3.  
  Philologiai Társaság
 4.  
  Irodalomtörténeti Társaság
 5.  
  Janus Pannonius Társaság
Év
Kitüntetés
 1.  
  Officier de l'Instruction Publique (francia kormánykitüntetés)
HMTE BNYTK
Leírás
 1. Rousseau természetérzése. Bp., 1901.

 2. Montaigne pedagógiai tanulmányai. Fordította, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta B. G. Bp., 1913.

 3. A francia irodalom története a legrégibb időktől napjainkig. Bp., 1927.

 4. Francia-magyar, magyar-francia szótár. Bp., 1934.

 5. A magyarság francia barátai régen és most. Pécs, 1936.

 6. Egy francia utazó Magyarországon 1597-ben. Bp., 1938.

 7. A régi Pécs külföldi útleírások alapján. Pécs, 1939.

 8. Francia utazók Magyarországon. Szeged, 1948.

Leírás
 1. SZABÓ 75-80.

 2. SZEA I. 96.

 3. BENKE 37-39.

 4. Bernáth Á.: Idegen nyelvi modern filológia. In: A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene, 1921-1998. Szeged, 1999. 138-156.

 5. MEMORIA 19.

 6. F. Péchy G.: „Hittel, bizalommal és idealizmussal” – A tudomány és a tanítványok szolgálatában. A nyelv- és irodalomtudomány néhai professzora, B. G. portréja. Mester és Tanítvány, 2010/27. 150-158.

 7. Bene K.: Egy "francia család" Pécsett. B. G. és a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Francia Intézete. Baranyai történelmi közlemények, 2014/6. 335-353.

Rövidítésjegyzék