Az oktató adatai

Alap adatok

Kép az oktatóról
Payr Sándor

egyetemes és magyar egyháztörténet, pietizmus, evangélikus énekügy

1861.02.23.
Pápa
1938.01.30.
Pápa
ETE EHK
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Intézet, tanszék
 1. 1923
  1930
  ETE EHK
  Egyetemes Keresztyén Egyháztörténeti Tanszék
Év
Egyetem
Szak
 1. 1886
  Baseli Egy.
  teológia
Időszak
Egyetem
Szak
 1.  
  Soproni Evangélikus Teológiai Főiskola
   
Év
Egyetem
Megjegyzés
 1. 1923
  ETE EHK
  ny. r. tanár
Kezdő év
Záró év
Intézmény
Tisztség
 1. 1923
  1930
  ETE EHK Egyetemes Keresztyén Egyháztörténeti Tanszék
  tanszékvezető
Időszak
Tanulmányút helye
 1. 1881-1885
  Svájc
Kezdő év
Szervezet
 1.  
  Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
 2.  
  Magyar Luther Társaság
 3.  
  Dunántúli Evangélikus Lelkészegyesület
 4.  
  Soproni Irodalmi Kör
 5.  
  MTT
1930
nyugdíj
Leírás
 1. Hárfahangok. Bp., 1906.

 2. A pietismus paedagogikája: Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony, 1908.

 3. A soproni evangélikus egyházközség története. Sopron, 1917.

 4. Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök: egy viharos életpálya I. Lipót és Thököly korából. Sopron, 1918.

 5. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. köt. Sopron, 1924.

 6. Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926.

 7. Gyurátz Ferenc életrajza, 1841-1925. Sopron, 1931.

 8. A magyar protestáns papi öltöny története. Sopron, 1935.

Leírás
 1. Wiczián D.: P. S. (1861-1938). Soproni Szemle, 1938/3. 113-118.

 2. SZABÓ 739-751.

 3. KISS 46.

 4. MEMORIA 112.

 5. Szála E.: P. S. élete és munkássága (1861-1938). Soproni Szemle, 1998/3. 254-258.

 6. Polgárdi S. (szerk.): P. S.-emlékkönyv. Bp., 2011.

Rövidítésjegyzék